Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

czwartek, 17 września 2015

Modlitwa do Ducha Świętego św. Hildegardy z Bingen


O ogniu Ducha Pocieszyciela,
 O życie życia wszelkiego stworzenia
 Jesteś święty namaszczając niebezpieczne złamania
 Jesteś święty oczyszczając cuchnące rany.
 O tchnienie świętości,
 O płomieniu miłości,
 O słodki smaku w piersiach
 I wylewność serc w aromacie cnót.
 O źródło przeczyste,
 w którym ukazuje się , że Bóg
 Gromadzi błądzących
 I szuka zagubionych.
 O pancerzu życia
 I nadziejo  zespolenia  wszystkich członków,
 O pasie honoru:
 Ocal błogosławionych.
 Uchroń tych, którzy uwięzieni przez nieprzyjaciela
 I rozwiąż więzy tych, których moc Boża chce uwolnić.
O drogo najpotężniejsza,
 Która wszystko przenikasz
 Na wysokościach niebios i ziemi
 I we wszystkich otchłaniach.
 Ty wszystko jednoczysz i gromadzisz.
 Dzięki Tobie płyną chmury, unosi się eter,
 Kamienie mają wilgoć,
Wody tworzą potoki,
 A ziemia wydaje zieleń.
Ty zawsze kształcisz uczonych,
 Uszczęśliwiasz dzięki inspiracji mądrości.
 Niech będzie Ci chwała, który jesteś dźwiękiem chwały
 I rozkoszą życia, nadzieją  i honorem potężnym
 Ofiarowany darze światła.


Tłumaczenie: dr Małgorzata Kowalewska  „Bóg – kosmos – człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje