Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

czwartek, 17 września 2015

LITANIA DO ŚW. HILDEGARDY


Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże.                                             zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże.
Duchu Święty Boże.
Święta Trójco Jedyny Boże.
Święta Maryjo,                                                    módl się za nami

święta Hildegardo.
Poświęcona Bogu dziewico.
Zwierciadło wszechmocy Bożej.
Światło Kościoła.
Zwiastunko dzieł Bożych,
Harfo Boga.
Nauczycielko doskonałości.
Bojowniczko o prawdę i zgodę.
Gwiazdo świecąca w ciemnościach świata.
Dająca rady w trudnościach.
Ochraniająca słabych.
Pomagająca chorym,
Św. Hildegardo. napełniona Duchem Bożym
Św. Hildegardo. pokorna w działaniu Boga
Sw. Hildegardo, rozżarzona miłością do Boga i ludzi
Św. Hildegardo. nieugięta w miłości do Kościoła
Św. Hildegardo. utalentowana mocą świętości
Św. Hildegardo. w słabościach samym Bogiem silna


 Prosimy Cię św. Hildegardo:


Abyśmy do Boga drogę znaleźli,                 Wysłuchaj nas Św. Hildegardo
Abyśmy Ducha Bożego głębiej poznali.
Abyśmy Boga we wszystkim i ponad wszystko kochali.
Abyśmy Boga zawsze słuchali.
Abyśmy słowem i czynem Bogu służyli.


 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Zmiłuj się nad nami Panie


 Módl się za nami św. Hildegardo.


 Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


 Módlmy się:


Boże Ty obdarzyłeś św Hildegardę niebieskimi darami. Prosimy Cię abyśmy wsparci jej wstawiennictwem, z ciemności tego świata doszli do Twojej wiecznej światłości.
 Przez Chrystusa. Pana naszego Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje