Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

czwartek, 25 maja 2017

Litania do św. Filipa Neri


 Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami

Święty Filipie Neri – módl się za nami
Święty Filipie Neri, kapłanie rozkochany w Eucharystii
Święty Filipie Neri, charyzmatyku Ducha Świętego
Święty Filipie Neri, żarliwy czcicielu Bogarodzicy
Święty Filipie Neri, pątniku przez Boga do Rzymu wezwany
Święty Filipie Neri, wytrwały apostole Wiecznego Miasta
Święty Filipie Neri, doradco papieży
Święty Filipie Neri, głosie proroczy
Święty Filipie Neri, patriarcho wierny tradycji Kościoła
Święty Filipie Neri, godzien szczególnej miłości
Święty Filipie Neri, ukryty bohaterze
Święty Filipie Neri, ojcze pełen łagodności
Święty Filipie Neri, kwiecie czystości
Święty Filipie Neri, przedziwny stróżu niewinności
Święty Filipie Neri, męczenniku miłości Bożej
Święty Filipie Neri, serce zawsze płomienne
Święty Filipie Neri, znawco w rozpoznawaniu duchów
Święty Filipie Neri, perło wśród kapłanów
Święty Filipie Neri, zwierciadło życia Bożego
Święty Filipie Neri, wzorze pokory
Święty Filipie Neri, przykładzie prostoty
Święty Filipie Neri, blasku świętej radości
Święty Filipie Neri, żywe odbicie dziecięctwa

Święty Filipie Neri, ideale starości
Święty Filipie Neri, kierowniku dusz
Święty Filipie Neri, duszpasterzu rozbitków duchowych
Święty Filipie Neri, narzędzie Boże w nawracaniu grzeszników
Święty Filipie Neri, opiekunie sierot
Święty Filipie Neri, wspaniały wychowawco młodzieży
Święty Filipie Neri, miłośniku zacisza katakumb
Święty Filipie Neri, mistrzu modlitwy doświadczającej zachwytów Bożych
Święty Filipie Neri, przyjacielu „braci najmniejszych”
Święty Filipie Neri, usłużny pomocniku pielgrzymów
Święty Filipie Neri, powierniku Chrystusa gotowy na męczeństwo
Święty Filipie Neri, codzienny sługo Słowa Bożego
Święty Filipie Neri, cudotwórco szczególnie miły Bogu
Święty Filipie Neri, założycielu Kongregacji i dziś aktualnej w Kościele
Święty Filipie Neri, krzewicielu Oratorium opartego na miłości
Święty Filipie, orędowniku i patronie nasz.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Filipie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje