Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

piątek, 10 lutego 2017

Litania o Świętym Idzim


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, 
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami, 
Święty Idzi z rodu królewskiego pochodzący
Święty Idzi ubogiego własną suknią okrywający
Święty Idzi w bojaźni Bożej wychowany
Święty Idzi Boga nade wszystko miłujący
Święty Idzi gardzący honorami świata
Święty Idzi prowadzący umartwione życie
Święty Idzi z kalectwa i niemocy ludzi leczący
Święty Idzi nawracający grzeszników do Boga
Święty Idzi powietrze uśmierzający
Święty Idzi jaśniejący cnotą czystości
Święty Idzi pokorny sługo Chrystusa
Święty Idzi zbawienny rady dawco
Święty Idzi przykładzie cnót wszelkich
Święty Idzi Patronie do Ciebie się uciekających
Święty Idzi w królestwie niebieskim z Bogiem królujący
Święty Idzi sierot i ubogich opiekunie
Święty Idzi, królowi Hermanowi poczęcie i narodzenie syna
Bolesława u Pana Boga wypraszający
Święty Idzi wypraszający potomstwo małżonkom
Święty Idzi wzorze miłości braterskiej
Święty Idzi używający chwały wiecznej w niebie
Święty Idzi w Mikorzynie cudami słynący
Przez zasługi św. Idziego - przepuść nam Boże
Przez zasługi św. Idziego - wysłuchaj nas Boże
Przez zasługi św. Idziego - zmiłuj się nad nami Boże

Pozdrawiajmy i wychwalajmy św Idziego, niech nas broni i zasłoni od wszystkiego złego. Święty Idzi nasz patronie, opiekuj się  nami, do Jezusa w naszej biedzie przyczyń się za nami. Wyproś chorym powrót zdrowia, smutnym pocieszenie. Sprawiedliwym trwałość w cnotach, grzesznym nawrócenie. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje