Aktualny czas w Warszawa:

poniedziałek, 13 lutego 2017

AKATYST DO ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO, RÓWNYCH APOSTOŁOM, NAUCZYCIELI SŁOWIANWybrani przez Władcę Zastępów, Pana Jezusa, na apostołów dla narodów słowiańskich, mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody, czcimy Was w pieśniach, jako naszych patronów; Wy zaś, mając przystęp do Pana, swoją opieką od wszelkich napaści uwalniajcie nas, wołających: Witajcie, Cyrylu i Metody,

Witajcie, głosiciele radości płynącej z Ewangelii;
Witajcie, nosiciele łaski czyniącej cuda;
Witajcie, którzyście wiele cierpień podjęli dla imienia Pańskiego;
Witajcie, którzyście odrzucili złudne uroki tego świata.
Witajcie, od dzieciństwa przez Boga pobłogosławieni;
Witajcie, wieńcami wyznawców przez Niego ukoronowani;
Witajcie, u Niego nasi serdeczni orędownicy;
Witajcie, bo przez wasze modlitwy otrzymujemy umocnienie w naszej wierze;
Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.
Witajcie, bo słowo Boże i pisma ojców świętych bardziej niż ludzką filozofię żeście umiłowali;
Witajcie, bo i teraz jesteście pomocni dla wyznawców Chrystusa i ascetów.
Witajcie, wszystkich grzeszników przed Bogiem dobrzy orędownicy;
Witajcie, serc naszych przed knowaniami szatańskimi obrońcy.
Witajcie, niezłomne kolumny Chrystusowego Kościoła.
Witajcie, bo dzięki Wam zniknął fałsz pogaństwa.
Witajcie, bo nie znający Chrystusa mają w Was nauczycieli;
Witajcie, bo doświadczani wątpliwościami znajdują w Was wychowawców w wierze.
Witajcie, bo grzesznicy mają w Was przed Panem orędowników;
Witajcie, bo czyniący Jemu zadość mają Was za opiekunów
Witajcie, bo bez lęku poszliście do pogan z Dobrą Nowiną;
Witajcie, bo chwała waszej prawości rozniosła się na krańce świata.
Witajcie, Chrystusowego Kościoła orędownicy i umocnienie;
Witajcie, nasza odporna osłono przed herezjami i podziałami.
Witajcie, pracownicy winnicy Chrystusowej;
Witajcie, dobrzy pasterze Jezusowej owczarni.
Witajcie, wiarygodnie wyjaśniający Boże słowo;
Witajcie, nasi dobrzy i łagodni nauczyciele.
Witajcie, bo pokój Chrystusa wszędzieście z sobą ponieśli;
Witajcie, i teraz przyjmujący nas grzesznych modlitwy;
Witajcie, i teraz posyłający nam smutnym pocieszenie.
Witajcie, schronienie wszystkich uciskanych za prawdę;
Witajcie, najczystsze świątynie Ducha Świętego.
Witajcie, nasi mówiący o Bogu apostołowie;
Witajcie, napełnieni łaską nasi nauczyciele.
Witajcie, nasi wyznawcy mający wielką odwagę;
Witajcie, nasi wielebni pustelnicy.
Witajcie, nasi serdeczni pasterze;
Witajcie, nasi sławni cudotwórcy.
Witajcie,  dobrzy słudzy Chrystusowi;
Witajcie,  bo aż do śmierci zostaliście wierni prawdzie.
Witajcie,  bo Panu, a nie ludziom żeście się podobali;
Witajcie,  bo dla Jego imienia urągania od ludzi żeście znieśli.
Witajcie,  bo przez całe życie na niwie Pańskiej żeście się trudzili;
Witajcie,  bo byliście solą ziemi i światłem dla świata;
Witajcie,  bo jak pochodnia płonąca w ciemnościach poganom żeście świecili.
Witajcie,  bo przykazań Bożych żeście przestrzegali i innych nauczali.
Witajcie, wyznawcy prawdziwej wiary;
Witajcie, spadkobiercy Królestwa Bożego.
Witajcie, bo nauczaliście, że każdy może chwalić Boga w swoim języku;
Witajcie, bo doprowadziliście Słowian do bram Królestwa niebieskiego.

Murem jesteście obronnym dla wszystkich, z wiarą się do Was uciekających, mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody, bo Stwórca nieba i ziemi wybrał Was, byście na ziemi byli łowcami ludzi, a potem w niebie zaliczył Was do grona apostołów. Dlatego i dla nas proście o dar Jego łaski.
Świętych dwóch braci, apostołów słowiańskich narodów, wychwalając, porzućmy, swoje kłótnie i rozłamy, a szczególnie podziały w wierze, jedności ducha i wiary strzegąc.
Łaskę jedności i pokoju wyproście nam, Wielebni, i pokój dla całego świata do końca swego życia głoszący, abyśmy i my, wolni od wszystkich podziałów i zakusów, w pokoju, jako bracia, zaśpiewali Miłującemu Was jedynemu Dawcy pokoju, Panu wszechświata: Alleluja.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Tutaj można wpisywać swoje intencje