Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

sobota, 3 września 2016

Najświętsza Maryja Panna Matka PocieszeniaModlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II 

Dziewico Najświętsza, bądź Pocieszycielką jedyną Kościoła, 
Tą, która kocha i która wspiera. 
Pociesz lud, który Cię kocha i czci, 
rodziny, wszystkich utrudzonych, cierpiących, 
zranionych na ciele i na duszy, 
żyjących w sytuacjach dramatycznych. 

Pociesz młodych, zwłaszcza tych, 
którzy w wyniku bolesnych okoliczności 
są opuszczeni i rozczarowani, tych wszystkich, 
którzy odczuwają w sercu silną potrzebę miłości, 
altruizmu, dawania siebie, którzy rozwijają wzniosłe 
ideały w pracy duchowej i społecznej. 
O Matko Pocieszenia, pociesz wszystkich, spraw by wszyscy pojęli, 
że tajemnica szczęścia leży w tym, 
by iść za Twym Synem, Jezusem. 
 Modlitwa do Matki Bożej Pocieszenia

„Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim Sercu doznała niezmiernej boleści, smutku i trwogi, aby umieć współczuć z nami, bądź nam zawsze świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk, cierpień i niepowodzeń naszych. Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach naszych, bo jest on miły i pełen dobroci, a słowa budzą radość w sercu. Usłysz błaganie nasze i wstawia się za nami przed Obliczem Syna Swego, by z Jego Boskiego Serca, za Twoją przyczyną, spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia błogosławione Serce Twoje. Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie smutki, przykrości i cierpienia i wśród nich zawsze zachowywali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen”.
Zdrowaś Maryjo…
Matko Pocieszenia, módl się za nami.

Akt oddania się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia 

Najlepsza Matko Pocieszenia, która od tylu lat ocierasz łzy, leczysz choroby duszy 
i ciała, wskazujesz drogę zbawienną zagubionym, przyjmij moją miłość i oddanie. 
Przez Twoje Serce Niepokalane oddaję Jezusowi całe swoje życie. 
Prowadź mnie drogą zjednoczenia z Bogiem 
i pomagaj mi wzrastać w żywej wierze i miłości. 

Tobie, Matko, polecam cały Kościół, Ojca Świętego, biskupów i kapłanów 
i osoby poświęcone Bogu. Bądź Pocieszeniem Strapionych i cierpiących 
duchowo i fizycznie. Umacniaj żywą wiarę naszej młodzieży i ratuj ją przed 
niebezpieczeństwem moralnego zniewolenia. Otocz płaszczem swej opieki nasze 
rodziny, aby silne Bogiem umiały dawać świadectwo życia chrześcijańskiego. 
Nam wszystkim wyjednaj ducha modlitwy i ofiary, abyśmy mogli cieszyć się kiedyś 
oglądaniem Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen. 
Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Pocieszenie duszy naszej,
Pocieszenie świata,
Pocieszenie nasze po Bogu największe,
Pocieszenie strapionych,
Pocieszenie płaczących,
Pocieszenie opuszczonych,
Pocieszenie nędznych,
Pocieszenie wygnańców,
Pocieszenie żywych i umarłych,
Pocieszenie przyjaciół Bożych,
Pociecho jedyna grzeszników,
Pociecho rozpaczających,
Pocieszycielko najświętsza,
Pocieszycielko najłaskawsza,
Pocieszycielko ubogich,
Pocieszycielko wdów i sierot,
Pocieszycielko najlitościwsza chorych,
Pocieszycielko serc naszych,
Pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych,
Pocieszycielko nasza,
Pocieszycielko bez zmazy poczęta,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Módlmy się: 
Sługom Twoim, prosimy, Panie, udziel daru łaski niebieskiej, aby jak narodzenie Najświętszej Maryi Panny przyniosło światu pociechę, bo było początkiem jego zbawienia, tak i wezwanie Jej imienia było początkiem naszego wysłuchania i uszczęśliwienia tu i w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa do Matki Bożej Pocieszenia 

O Matko Boska Pocieszenia, Maryjo pocieszycielko strapionych, pocieszaj wszystkich chorych na duszy, grzeszników, wyjednaj im nawrócenie i spokój sumienia! Pocieszaj chorych na ciele, uproś im zdrowie, boś Ty uzdrowieniem chorych. Pocieszaj ubogich, wdowy i sieroty biedne, Otaczaj je czułą swoją macierzyńską opieką. 

Pocieszaj smutnych, płaczących, niewinnie pokrzywdzonych, nieszczęśliwych, rozpaczających, ocieraj im łzy obfite, które ich zalewają, boś Ty najlepszą Matką naszą. Pocieszaj wygnańców i biednych wędrowców, którzy po dalekich obcych krajach za zarobkiem i utrzymaniem życia tułać się muszą. 

Pocieszaj i osłaniaj konających, a najbardziej pocieszaj dusze w Czyśćcu cierpiące. Niechaj doznają Twej nieustannej opieki i pocieszenia wszyscy, którzy Cię czczą i wzywają, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.

Matko, nie opuszczaj nas

Nie opuszczaj nas
Nie opuszczaj nas
Matko nie opuszczaj nas
Matko, pociesz, bo płaczemy,
Matko prowadź, bo zginiemy
Ucz nas kochać, choć w cierpieniu;
Ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu.


Pieśń do Matki Pocieszenia (słowa: ks. Wróblewski, muzyka: Tomasz Flasza)

1. Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani. 
Tobie my, grzesznicy, serca niesiem w dani. 
I w opiekę się oddajem, starym ojców obyczajem. 
Hołd Ci niesiem uwielbienia, 
święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas. 

2. Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę, 
uproś nam u Syna łaskę i otuchę. 
Ucz nas szukać Bożej woli w każdej sprawie, w każdej doli. 
I na straży stój sumienia, święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas. 

3. Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze, 
święty pokój Boży w każde wnieś poddasze. 
Wiarę ojców, miłość matek i niewinność ratuj dziatek.
 Wśród zepsucia i zgorszenia, święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje