Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

wtorek, 30 sierpnia 2016

Koronka do Św. Józefa z Arymatei


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Na 12 paciorkach: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Mękę, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej, za wstawiennictwem św. Józefa z Arymatei, dla wyjednania łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej… Przez wzgląd dla Józefa z Arymatei, świadka Zbawiciela Ukrzyżowanego umęczonego, świadka Jezusa w godzinach ciszy i ciemności.
Na zakończenie odmawia się Antyfonę: Dostojny Józef, zdjąwszy z drzewa Przeczyste Ciało Twoje, całunem czystym owinąwszy i wonnościami namaściwszy, w nowym złożył grobie. W grobie Ciałem, w otchłani duszą jako Bóg, w raju zaś z łotrem, na tronie z Ojcem i Duchem byłeś, Chryste, wszystko napełniający, Ty, którego żadne słowo opisać nie może. Zaprawdę, piękniejszy od raju i jaśniejszy od weselnej komnaty królewskiej okazał się dla nas, Chryste, grób Twój życiodajny, źródło naszego zmartwychwstania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje