Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Litania do Św. Róży z Limy
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Wyznawców,
Święta Różo z Limy,
Święta Różo, pierwszy kwiecie świętości Ameryki Południowej,
Święta Różo, lilio czystości,
Święta Różo, przykładzie pokory,
Święta Różo, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi,
Święta Różo, pełna miłości Boga i bliźniego,
Święta Różo, tercjarko dominikańska,
Święta Różo, ozdobo zakonu dominikańskiego,
Święta Różo, niestrudzona w dążeniu do świętości,
Święta Różo, prowadząca głębokie życie modlitwy,
Święta Różo, rozpłomieniona miłością Boga,
Święta Różo, zatopiona w modlitwie i kontemplacji,
Święta Różo, doznająca łask mistycznych,
Święta Różo, zjednoczona ustawicznie z Bogiem,
Święta Różo, zaznająca przedsmaku szczęścia niebieskiego,
Świata Różo, niezmordowana w cierpieniu,
Święta Różo, pokutująca za grzeszników,
Święta Różo, pełna surowości i wyrzeczenia,
Święta Różo, doświadczona cierpieniem,
Święta Różo, krocząca drogą umartwienia,
Święta Różo, niewzruszenie przywiązana do wiary,
Święta Różo, oddana bezgranicznie Bogu,
Święta Różo, pełna heroizmu cnoty i pokory,
Święta Różo, nękana przez złego ducha,
Święta Różo, niosąca pomoc potrzebującym,
Święta Różo, inicjatorko służby społecznej w ojczyźnie,
Święta Różo, gorliwie posługująca bliźnim,
Święta Różo, opiekunko chorych i ubogich,
Święta Różo, wspomagająca opuszczonych i nieszczęśliwych,
Święta Różo, obdarzona stałą wizją Anioła Stróża,
Święta Różo, Patronko Ameryki, Filipin i Antyli,
Święta Różo, nasza orędowniczko przed Bogiem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Dawco wszelkich łask, Tyś sprawił, że Święta Roza obdarzona pełnią łask niebieskich, zajaśniała wśród narodów Południowej Ameryki świętością życia, daj nam swoim sługom, abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego mogli osiągnąć szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje