Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

sobota, 20 sierpnia 2016

Litania do Świętego Papieża Piusa XPrzez wstawiennictwo św Piusa X

(Do prywatnego odmawiania)

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Matko Boża - módl się za nami.
Święty Józefie patronie Kościoła powszechnego - módl się za nami.

Święty Piusie X, wzorze kapłanów - módl się za nami.
Święty Piusie X, mądry biskupie - módl się za nami.
Święty Piusie X, skromny kardynale i patriarcho - módl się za nami.
Święty Piusie X, gorliwy papieżu owczarni - módl się za nami.
Święty Piusie X, pobożny nauczycielu - módl się za nami.
Święty Piusie X, poświęcony biednym - módl się za nami.
Święty Piusie X, pocieszycielu chorych - módl się za nami.
Święty Piusie X, miłośniku ubóstwa - módl się za nami.
Święty Piusie X, pokornego serca - módl się za nami.
Święty Piusie X, wierny w służbie - módl się za nami.
Święty Piusie X, heroiczny w praktyce wszystkich cnót - módl się za nami.
Święty Piusie X, napełniony duchem poświęcenia - módl się za nami.
Święty Piusie X, któryś chciał wszystko odnowić w Chrystusie - módl się za nami.
Święty Piusie X, który otwierałeś małym dzieciom drogę do ołtarza - módl się za nami.
Święty Piusie X, który polecałeś wszystkim codzienną i częstą Komunię - módl się za nami.
Święty Piusie X, który zachęcałeś nas do poznawania i kochania Mszy Świętej - módl się za nami.
Święty Piusie X, który wszędzie zabiegałeś o szerzenie nauki chrześcijańskiej - módl się za nami.
Święty Piusie X, który potępiałeś herezje i stawiałeś im opór - módl się za nami.
Święty Piusie X, który uczyłeś nas prawej Akcji Katolickiej - módl się za nami.
Święty Piusie X, który uświęciłeś apostolat świeckich - módl się za nami.
Święty Piusie X, który chciałeś być znany jako ubogi pasterz dusz - módl się za nami.
Święty Piusie X, który wysłuchujesz modlitw wołających do Ciebie - módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami, Święty Piusie X,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś napełnił serce Świętego Piusa X-go gorliwym miłosierdziem i powołał go na Namiestnika Chrystusowego, spraw, byśmy za jego wstawiennictwem mogli naśladować Jezusa, Boskiego Mistrza, a nasze modlitwy do tego Świętego Papieża owocowały w życiu teraźniejszym i wiecznym, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje