Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

sobota, 10 października 2015

Litania do św. Jana XXIII
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. 
 Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami. 
 Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.  
Boże Stworzycielu, zmiłuj się nad nami.  
Boże Proroków,
Boże Apostołów, 
Święta Maryjo - módl się za nami. 
Św. papieżu Janie XXIII, zrodzony ze skromnych korzeni,- niech Bóg będzie w Tobie błogosławiony. 
Obierający imię poprzednika Chrystusa,- niech Bóg będzie w Tobie błogosławiony. 
Któryś dojrzewał wśród osamotnienia, -niech Bóg będzie w Tobie błogosławiony. 
Któryś ukształtował się na człowieka powołania,- niech Bóg będzie w Tobie błogosławiony. 
Któryś został Dobrym Samarytaninem,- niech Bóg będzie w Tobie błogosławiony. 
Św. papieżu Janie XXIII, pokorny duszpasterzu,- ucz nas pokory Chrystusa. 
Dobry duszpasterzu,- ucz nas dobroci Chrystusa .
Cierpliwy duszpasterzu,- ucz nas cierpliwości Chrystusa.
Łagodny duszpasterzu,- ucz nas łagodności Chrystusa. 
Duszpasterzu cnotliwy,- ucz nas cnót Chrystusa. 
Św. papieżu Janie XXIII, kochający pasterzu powszechny, -módl się za nami. 
Przewidujący pasterzu powszechny,- módl się za nami. 
Kontemplujący pasterzu powszechny, -módl się za nami. 
Miłosierny pasterzu powszechny, -módl się za nami. 
Apostolski pasterzu powszechny, -módl się za nami. 

Baranku Boży, źródło wiary, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, źródło nadziei, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, źródło miłości, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami św. Janie XXIII,  abyśmy życiem i słowem świadczyli o dobroci Boga.
Módlmy się: 
 Wszechmogący Boże, Ty formowałeś serce św. Jana XXIII dla służby Ewangelii od posługi skromnego księdza aż do urzędu najwyższego pasterza Kościoła powszechnego. Jego dewiza Posłuszeństwo i pokój składała się z wiodących słów, kształtujących jego pontyfikat, z którego zrodziła się wizja Soboru Watykańskiego II. Jego odwaga w byciu wiernym wizji ,,otwartych okien w Kościele” zaowocowała odnowieniem cudów niczym w drugą Pięćdziesiątnicę. Zjednocz nas w modlitwie i działaniu ewangelizacyjnym wobec całego świata, a za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa i pod przewodnictwem papieża Franciszka, dozwól nam z radością głosić Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju dla wszystkich. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje