Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

środa, 7 października 2015

Litania do św. Jadwigi

Litania do św. Jadwigi (I)
Kyrie, elejson. Chryste, elejson , Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nasz,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święta Jadwigo, ozdobo Kościoła świętego, módl się za nami
Święta Jadwigo, patronko Śląska i Polski,
Święta Jadwigo, chwało stanu książęcego,
Święta Jadwigo, ogrodzie cnót chrześcijańskich,
Święta Jadwigo, wzorze świętości,
Święta Jadwigo, splendorze czystości,
Święta Jadwigo, zwierciadło pobożności,
Święta Jadwigo, przykładzie cierpliwości,
Święta Jadwigo, nauczycielko pokory,
Święta Jadwigo, służebnico Boża gardząca światem,
Święta Jadwigo, pociecho nasza,
Święta Jadwigo, matko ubogich,
Święta Jadwigo, wspomożycielko strapionych,
Święta Jadwigo; ucieczko opuszczonych,
Święta Jadwigo, troskliwa opiekunko podwładnych,
Święta Jadwigo, pocieszycielko wdów i sierot,
Święta Jadwigo, cudowna lekarko chorych,
Święta Jadwigo, wskrzeszenie umarłych,
Święta Jadwigo, przykładzie życia apostolskiego,
Święta Jadwigo, radości kapłanów,
Święta Jadwigo, pociecho zakonników,
Święta Jadwigo, wspomożycielko zakonów,
Święta Jadwigo, przykładzie chrześcijańskiej małżonki, 
Święta Jadwigo, troskliwa wychowawczyni swoich dzieci i wnuków,
Święta Jadwigo, prorokini przyszłych wydarzeń,
Święta Jadwigo, orędowniczko pokoju,
Święta Jadwigo, patronko pojednania i współpracy między narodami,
Święta Jadwigo, patronko budowanych kościołów,
Święta Jadwigo, patronko dnia wyboru papieża Jana Pawła II,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K.: Módl się za nami, święta Jadwigo,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:


Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi, i służyli Tobie
w cierpiących niedostatek. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.
Litania do św. Jadwigi (II)
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święta Jadwigo,
Księżno, wybrana przez Boga,
Miłościwa Matko całego Śląska,
Klejnocie naszej Ojczyzny,
Wzorze uczciwości,
Matko ubogich,
Pochodnio sprawiedliwości,
Skarbnico cnót Bożych,
Gorliwa naśladowniczko Chrystusa,
Opiekunko sierot,
Szlachetna perło wdów,
Przykładzie pokutujących,
Prorokini przyszłych wydarzeń,
Wskrzesicielko umarłych, módl się za nami.
Wspomożycielko wiernych, przybywających do Twego grobu,
Jezu, Oblubieńcze świętej Jadwigi, zmiłuj się nad nami
Przez jej święte cnoty,
Przez jej głęboką pokorę,
Przez jej małżeńską czystość,
Przez jej niezachwianą wiarę,
Przez jej dobre uczynki,
Przez jej miłość ku Tobie,
Przez jej miłość ku bliźnim,
Przez jej miłość, uzdrawiającą niemych, głuchych i niewidomych,
Przez jej miłość, leczącą wszelkie choroby i kalectwa ciała,
Przez jej miłość, uwalniającą opętanych od złego ducha,
Boże, Ojcze Niebieski, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Aby Twoje Święte Imię czczone było na całym świecie,
Aby Twoja Najświętsza Wola wypełniała się jak najdoskonalej tak w niebie, jak i na ziemi,
Abyś nam miejsce w Królestwie Niebieskim przygotować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas od pokus i źródeł szatana bronić i zachować raczył,
Abyś wszystkich wiernych w Trzebnicy i całym świecie zachować w swojej łasce raczył, Abyś za wstawiennictwem św. Jadwigi próśb naszych wysłuchać raczył.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
K.: Módl się za nami, święta Jadwigo.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: 

Miłościwa Pani, Księżno wybrana przez Boga, święta Jadwigo, wstaw się za nami u Miłosiernego Ojca, aby uwolnił nas z niewoli grzechu i doprowadził nas do niebieskiej Ojczyzny. Niech nasze prośby złączone z twoimi zostaną wysłuchane przed tronem Majestatu Bożego. Spraw, święta Pani, abyśmy rozważając Twoje życie i naśladując Ciebie, mogli żyć pobożnie; a po śmierci cieszyć się szczęściem wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje