Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

wtorek, 29 września 2015

Modlitwa poranna świętego Hieronima [1851r]

Panie mój i Boże mój! Obróć rano ku mnie oczy Twoje, prowadź i kieruj kroki moje, abym według woli Twojej chodził. Daj mi dziecinną bojaźń, serdeczną skruchę pokorny umysł, czyste sumienie, abym serce tylko do niebieskich rzeczy przyłączał, grzech w nienawiści miał, a sprawiedliwość miłował. Odejm Panie odemnie płoche pożądliwości życia rozwiązłego, smętność świata, leniwość ducha, próżną chwałę i wszelaką wyniosłość. Zaszczep w sercu Mojem cnotę powściągliwości, czyste obyczaje prawdziwą cierpliwość, nie obłudną pokorę i miłość bliźniego. Strzeż Panie ust moich, abym nic próżnego i niepożytecznego nie mówił, nieprzytomnych nie osławił, obecnych brzydkiemi i uszczypliwemi słowy nie obraził, ale owszem we wszystkiem Ciebie wielbił i usty mojemi chwałę Twoją wyznawał. Strzeż Panie oczu moich, aby nie poglądały z chciwością i pożądliwością na rzeczy przemijające, na dobra i sławę bliźniego i na próżność, ale żebym z Dawidem mówił: „oczy moje zawsze ku Panu, albowiem nogi moje od sidła wybawi" i zaś „do Ciebie Panie podniosłem oczy moje, który mieszkasz w niebiesiech." Strzeż Panie uszu moich, aby się nie przysłuchiwały obgadywaniu i kłamstwu, ale żeby zawsze otwarte były ku słuchaniu słowa Twego. Strzeż Panie nóg moich, aby nie chodziły próżnując po domach, a w Twojej służbie leniwemi znalezione nie były, ale żeby niewzruszenie wytrwały na drodze przykazań Twoich. Strzeż Panie rąk moich, aby się nie otworzyły ku przekupieniu i niesprawiedliwości, ale żeby niepokalane i niewinne podnosiły do Ciebie i abym mógł mówić z prorokiem: „Podniesienie rąk moich niech Ci będzie ofiarą poranną i wieczorną." Strzeż Panie wnijścia i wyjścia mego, abym w imieniu Twojem chodził i św. anioł Twój mi towarzyszył, dobrą drogę wskazywał i na ścieżce pokoju i prawdy mnie prowadził. Wlej Panie we mnie czyste myśli, słowa i uczynki, abym przed oblicznością Twoją chodząc, zawsze wolę Twoją świętą wykonywał. Przez Zbawiciela ludzkiego Jezusa Chrystusa Pana naszego, któremu cześć i chwała na wieki. Amen.
za: Ołtarzyk Polski (1851r.) 
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje