Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

wtorek, 29 kwietnia 2014

Nabożeństwo Majowe

Nabożeństwo Majowe (zwane potocznie majówką) jest to  nabożeństwo odprawiane w maju w Kościele katolickim ku czci Matki Bożej, podczas którego odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją Obronę.


SENS NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO

" Bóg chce, abyśmy nie mieli niczego, co by nie przeszło przez ręce Maryi" 
( św. Bernard). Miesiąc maj zachęca nasze serca do otwarcia się w sposób wyjątkowy na Maryję. " Jest to miesiąc, w którym ze świątyń i z domów prywatnych, kierowane jest do Maryi najgorętsze i najczulsze uwielbienie, płynące prosto z serca. Jest to również miesiąc, w którym z Jej tronu spływają do nas najhojniejsze i najobfitsze dary Bożego Miłosierdzia."( Paweł VI)
My, chrześcijanie, którzy chcemy być zawsze blisko Maryi, możemy ofiarować Jej w maju coś specjalnego. Może to być pielgrzymka różańcowa, nawiedzenie kościoła Jej poświęconego, małe umartwienia, ofiarowanie nauki czy też dobrze wykonanej pracy, lub bardziej uważne odmawianie Różańca.
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze

Matka Boska nie pozostaje nigdy głucha na wołanie i płacz swoich dzieci. Zawsze cierpliwie wysłuchuje ich, by przez swoje wstawiennictwo i orędowanie wyjednać u Chrystusa łaskę zmiłowania i odwrócenia niedoli. „Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze” – zapewniają słowa przepięknej pieśni maryjnej. Przy przydrożnym krzyżu bądź kapliczce nie potrzeba wzniosłych kazań, uczonych rozpraw, patosu, aby dotrzeć do Jej Serca. Tam, gdzie sklepieniem jest niebo, a organami – majowy wiatr i ptasi wtór, najłatwiej jest otworzyć się przed Matką, „u której serce otwarte każdemu”.

W czasach obecnych, gdy nasza wiara tak często wystawiana jest na próbę różnorodnych pokus, gdy jej fundamenty podkopywane są przez wrogów Kościoła, gdy człowieka dosięga zwątpienie, potrzebne są zdecydowane świadectwa. W tych wymagających od człowieka zdecydowanej deklaracji czasach z pomocą przychodzi Matka Boska. Przez uczestnictwo w majowym Nabożeństwie, jego scenerii i prostocie, można znaleźć odpowiedź na bardzo wiele wątpliwości, odnaleźć i odbudować korzenie swojej wiary, nawiązać szczerą więź z Jej Synem – Jezusem Chrystusem.

Nabożeństwo Majowe to spotkanie z Matką Boga i z Nim samym. To możliwość zawierzenia Jej całej swojej życiowej codzienności, zasupłanych problemów i pogmatwanych dróg. Trzeba tylko pójść do Niej, opowiedzieć Jej o tym, zaufać Jej w każdej sprawie. Na pewno zawsze przytuli do swojego Serca, pośpieszy z pomocą, wyprowadzi na właściwą drogę.

(Tadeusz Basiura)

Obecnie do każdego dnia nabożeństwa majowego publicznie odprawianego przywiązany jest odpust 7 lat. Za uczestniczenie przynajmniej przez 10 dni w nabożeństwie majowym publicznie odprawianym można zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. Kto nie ma możności uczestniczenia w publicznym nabożeństwie, może zyskać odpust 5 lat za każdy dzień i odpust zupełny za cały miesiąc, prywatnie je odprawiając.

Jak odmawiać nabożeństwa majowe: 


1. Gromadzimy się codziennie wieczorem 

od 30 kwietnia począwszy, w celu odmówienia 
cząstki Różańca lub Litanii czy innych modlitw 
do Najświętszej Panny w Kościele, przed 
krzyżem lub kapliczką przydrożną.

2. Ofiarowujemy Najświętszej Pannie jakiś kwiat 
duchowy w każdym dniu maja (może to być np. 
postanowienie związane z pomocą bliźnim).

3. Odczytujemy rozważania o Maryi, nad którymi 
każdy powinien się w następnym dniu 
zastanowić.Litania Loretańska
do Najświętszej Maryi Panny
Kyrie, elejson.Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże,zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo,módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,módl się za nami.
Matko Chrystusowa,módl się za nami.
Matko Kościoła,módl się za nami.
Matko łaski Bożej,módl się za nami.
Matko nieskalana,módl się za nami.
Matko najczystsza,módl się za nami.
Matko dziewicza,módl się za nami.
Matko nienaruszona,módl się za nami.
Matko najmilsza,módl się za nami.
Matko przedziwna,módl się za nami.
Matko dobrej rady,módl się za nami.
Matko Stworzyciela,módl się za nami.
Matko Zbawiciela,módl się za nami.
Panno roztropna,módl się za nami.
Panno czcigodna,módl się za nami.
Panno wsławiona,módl się za nami.
Panno można,módl się za nami.
Panno łaskawa,módl się za nami.
Panno wierna,módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości,módl się za nami.
Stolico mądrości,módl się za nami.
Przyczyno naszej radości,módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego,módl się za nami.
Przybytku chwalebny,módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności,módl się za nami.
Różo duchowna,módl się za nami.
Wieżo Dawidowa,módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej,módl się za nami.
Domie złoty,módl się za nami.
Arko przymierza,módl się za nami.
Bramo niebieska,módl się za nami.
Gwiazdo zaranna,módl się za nami.
Uzdrowienie chorych,módl się za nami.
Ucieczko grzesznych,módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych,módl się za nami.
Wspomożenie wiernych,módl się za nami.
Królowo Aniołów,módl się za nami.
Królowo Patriarchów,módl się za nami.
Królowo Proroków,módl się za nami.
Królowo Apostołów,módl się za nami.
Królowo Męczenników,módl się za nami.
Królowo Wyznawców,módl się za nami.
Królowo Dziewic,módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych,módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,módl się za nami.
Królowo wniebowzięta,módl się za nami.
Królowo różańca świętego,módl się za nami.
Królowo rodziny,módl się za nami.
Królowo pokoju,módl się za nami.
Królowo Polski,módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami.


K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,  i za wstawiennictwem Naświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.

Pieśni na nabożeństwo majowe

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE

Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone,
Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki.
Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami
chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata.

Ona dzieł Boskich korona, nad anioły wywyższona.
Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi.
Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim
kwileniem, i co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję.

JUŻ MAJOWE ŚWIECĄ ZORZE

Już majowe świecą zorze.
Przed Obrazem świeże kwiaty.
Dla Maryi złóż w pokorze,
Lecz kwiat inny ślij w zaświaty.
Kwiat nadziei, kwiat miłości,
Co się w duszy twej rozwinął.
Daj go Matce, aby w złości,
Świata tego nie zaginął.

Powierz Matce kwiat ten drogi
By go brudy nie splamiły,
Aby bujne świata głogi,
Tego kwiatu nie zgłuszyły.
Wszystkie myśli, wszystkie słowa,
Pod straż dobrej oddaj Matki.
Ona wiernie ci przechowa,
Te majowe duszy kwiatki.

Ona czuwać będzie stale,
By twe serce wiarą biło.
A na wierze, jak na skale,
Życie bujnie się krzewiło.
Ona czuwać będzie wiernie,
By miłości świętej siła,
Jako słońce, czynnie, wiernie,
W duszy twej się promieniła.

JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ ...
Już się zbliżył miesiąc maj,
Już rozkwita ziemski kraj.
Dziś swej Matce i swej Pani,
każdy cześć i chwałę daj.

Ptaszęta się radują,
Maryi wyśpiewują,
Bo i one swojej Matce
Wdzięczność swą okazują.

Łąki pole i gaje,
Wszystko Jej cześć oddaje,
Bo co tylko jest na ziemi,
Jej opieki doznaje.

Wszystkie miasta z wioskami,
Brzmią Maryi pieśniami,
I każdy z pokorą woła,
Módl się Matko za nami.

I my, śliczna Jutrzenko,
O Najświętsza Panienko,
Do Ciebie się uciekamy,
Błogosław nas swą ręką.

PIEŚNIĄ WESELA WITAMY

Pieśnią wesela witamy,
O Maryjo miesiąc Twój.
My Ci z serca cześć składamy,
Ty nam otwórz łaski zdrój.
W tym miesiącu ziemia cała,
Życiem, wonią, wdziękiem lśni,
Wszędzie Twoja dźwięczy chwała,
Gdy majowe płyną dni.

Słońce maja niech osuszy,
Z każdych oczu smutku łzę,
Rosa łaski w każdej duszy,
Niech obmyje grzechu rdzę,
I dla wszystkich niech zaświta,
Twej miłości błogi raj,
Całej ziemi niech zawita,
O Maryjo śliczny maj.

Każde serce niech uczuje,
Że mu świeci litość Twa,
Niech się cieszy, niech dziękuje,
że Cię Matkę w niebie ma.
A za krótki maj na ziemi,
Poświęcony Twojej czci,
Daj nam w niebie ze świętymi,
Wieczną chwałę śpiewać Ci.


SŁOWICZKI ,JUŻ ŚPIEWAJĄ

Słowiczki już śpiewają,
Wesoły nastał maj.
I kwiaty pokrywają,
Ziemię jak Boży raj.
I my Ci zaśpiewamy,
Zdobimy Cię kwiatami.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo.

Bądź od nas pozdrowiona,
Jako majowy kwiat.
Imieniem nad imiona.
Co chwali cały świat.
Ty kwitniesz, śliczny kwiecie.
Jak w zimie tak i w lecie.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo.


TAM W NIEBIESKIEJ. KRAINIE

Tam w niebieskiej krainie, Jest jeden śliczny kwiat,
Takiego w łez dolinie, nie znajdzie cały świat.
Ktokolwiek zasmucony, jest w swoim życiu tu,
Ten będzie pocieszony, gdy szczerze ufa mu.

Gdy nieprzyjaciel rani, Twe serce - udaj się,
Do Tej prześlicznej Pani, co zawsze kocha Cię,
Bo Ona jest ten kwiatek, który z nas każdy zna,
I który język dziatek, Maryją nazywa.

Maryja, ta lilija, co Pan Bóg wybrał Ją,
Pozdrawiam Ją też i ja, z radosną w oku łzą.
Ten kwiat niepokalany, ma promienisty blask,
On wleje w serca rany, w potrzebie wiele łask.

Kwiateczku śliczny w niebie, pocieszaj wszystkich nas,
Zawitaj nam w potrzebie, gdy przyjdzie smutny czas.

Pokoju i świętości, udziel nam w życiu tym,
I chwały i radości, we wiecznym raju Twym44 komentarze:

 1. Najswietsza Panienko chron moje dzieci

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę Cię Maryjo, aby siostra napisała dobrze testy.

  OdpowiedzUsuń
 3. Matko najswietsza chron moje dzieci od wszelkiego złego. Badz przy nas każdego dnia

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę Cię Maryjo o pozytywny wynik egzaminu w sobote chroń mnie!

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę Cię Maryjo, aby moje dzieci się nawróciły.

  OdpowiedzUsuń
 6. Najswietrza Panienko miej w opiece moja rodzine.
  Prosze cie o laski dla dzieci i meza.

  OdpowiedzUsuń
 7. Prosze Cie Maryjo o dar macierzynstwa dla Moniki.

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo Najświetsza wyproś u Twego syna łaskę wiary dla Macieja.

  OdpowiedzUsuń
 9. Najświetsza Panienko dziękuję za córcię, miej ją proszę w swej opiece i prowadź przez całe życie.

  OdpowiedzUsuń
 10. O Najświętsza Maryjo badz moja opacznością.Nie pozwól mi doprowadzić do tego żebym miała jedynkę z historii na koniec roku.uczyłam sie i mam nadzieje ze ty mi we wszystkim pomożesz ,ze razem możemy cos zdziałać i żebym poradziła sobie z tym razem toba.

  OdpowiedzUsuń
 11. O Najświętsza Maryjo proszę cie o to żebym nie miala jedynki z historii na koniec roku. Uczyłam sie a teraz będzie moja ostatnia szansa na to żebym wyszła z tego zagrożenia i wiem o tym ze przejdę to razem z tobą ze mi pomożesz z tym problem i ze mogę na cb polegać.

  OdpowiedzUsuń
 12. O Pani Nieba i Ziemi kocham Cię,ufam Ci bezgranicznie,polecam Ci mego syna..jego życie..jego trudne sprawy,bo ja matka -już nic więcej nie umiem dla niego zrobić!!Bądż mu miłościwa.

  OdpowiedzUsuń
 13. Matuchno miej w swojej opiece moich chlopcow i zeby dobrze pozdawali egzaminy

  OdpowiedzUsuń
 14. Mateńko dziękujemy za doznane Łaski i prosimy o dwa razy wygraną i Miłość w Rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 15. Mamo..Matko Boza prosze chron mnie i moja rodzine od wszelkiego zla napraw co w nas zepsute wybacz mi to zlo ktore siedzi we mnie wybacz to czym urazilam Ciebie Twojego SYNA i Boga Ojca modl sie za nami i okryj nas swoim plaszczem..w Twoje rece oddaje Ci moja rodzine i siebie cala

  OdpowiedzUsuń
 16. O Najukachańsza nasza Matko proszę Cię naucz mnie być dobrą mamą dla swoich dzieci abym dobrze je wychowała proszę dopomóże mi.

  OdpowiedzUsuń
 17. O Najświętsza Maryjo matko nasza bardzo proszę Cię o zdrowie dla mamy

  OdpowiedzUsuń
 18. Matko uproś łaskę u Swojego Syna dla Kamila

  OdpowiedzUsuń
 19. Matko, Maryjo proszę o zdrowie dla rodziny,o siły na każdy dzień i odzyskanie zdrowia dla mnie.

  OdpowiedzUsuń
 20. Kochana Matko błagam Cię o uzdrowienie mojego synka Dawidka. Proszę Cię jak matka matkę zmiłuj się nad nami Amen.

  OdpowiedzUsuń
 21. Kochana Matko błagam Cię o uzdrowienie mojego synka Dawidka. Proszę Cię jak matka matkę zmiłuj się nad nami Amen.

  OdpowiedzUsuń
 22. Najświętsza Maryjo, proszę Cię o dobrą pracę dla mnie i mojego męża, aby nie musiał pracować daleko od rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 23. Najświętsza Maryjo proszę cię o zdrowie dla mamy

  OdpowiedzUsuń
 24. Maryjo polecam Ci mojego synka Jasia, powierzam Ci go, pomóż mi go dobrze wychowac

  OdpowiedzUsuń
 25. Maryjo weź w opiekę moje dzieci oraz męża. Przywróć nam radość, spokój , łagodność i naucz nad mądrego kochania.

  OdpowiedzUsuń
 26. Maryjo proszę Cię wez pod opieke moja rodzinne..niech zapanuje spokój.

  OdpowiedzUsuń
 27. O Maryjo mateczko nasza proszę pomoz mojemu synowi Pawlowi, jego rodzina rozpada się.Blagam ratuj jego rodzine.Niech nienawiść zamieni sie w milosc.

  OdpowiedzUsuń
 28. Maryjo mateczko nasz miej mnie i moja cała rodzine w opiece.

  OdpowiedzUsuń
 29. Prosze o zdrowie psychiczne oraz fizyczne dla siebie.Miej Anete oraz Monike w swej opiece.Badz zawsze z nami,Maryjo najdrozsza.

  OdpowiedzUsuń
 30. Matko Najmilsza módl się za nami

  OdpowiedzUsuń
 31. Mateńko ukochana proszę Cię o to by Sylwia zdała egzamin maturalny i żeby się nawróciła. Bądź z nami zawsze wspieraj moją rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 32. Matko Boża błagam Cię o dobre wyniki badań mojeg kochanego synka . Niech ta okrutna choroba się cofnie i nigdy już nie wróci. Ufam Tobie Matko i proszę o wstawiennictwo u Twego Syna w naszej intencji.

  OdpowiedzUsuń
 33. Maryjo wyzwól mnie od pokus tego swiata a przede wszystkim hazardu. Spraw abym wyszedł z długów i aby pozytywnie zakończyła się sprawa w sądzie.

  OdpowiedzUsuń
 34. Maryjo blagam o pokoj na calym swiecie,o blogoslawienstwo i opieke. Modl sie za nami.

  OdpowiedzUsuń
 35. O Maryjo Matko Boża gorąco proszę Cię ratuj naszą rodzinę, abyśmy mogli zacząć już nowe życie. Byśmy mogli z mężem i naszym kochanym synem tworzyć prawdziwą rodzinę. Nasz Synuś potrzebuje Taty... a ja Męża. Nie na odległość :(
  Ratuj nas ! Wierzę, że nie ma rzeczy niemożliwych.. wiem że możesz .. potrafisz.. :(

  OdpowiedzUsuń
 36. Kochana Matko dziękuję Ci Ty wiesz za co i proszę o dalszą pomoc. Ufam Tobie

  OdpowiedzUsuń
 37. Przenajświętsza Mateczko, uproś dla mnie i męża łaskę nawrócenia, bliskości, otwartości oraz dobrej pracy i rozwiązania problemów, polecanych Ci codziennie przeze mnie.

  OdpowiedzUsuń
 38. Matko Maryjo Przenajświętsza prosze o pokój na ziemi i w rodzinie prosze o to byś mi pomogła w poprawinu ocen i wyjaśnieniu paru spraw rodzicom

  OdpowiedzUsuń
 39. Matko proszę cię o to bym mógł zostać z rodziną i o zdrowie dla dzieci

  OdpowiedzUsuń
 40. Maryjo błagam o uzdrowienie mojej córki Oli, proszę o opiekę nad naszą rodziną.

  OdpowiedzUsuń
 41. O Maryjo,
  proszę Cię o miłość małżeńską, szczęśliwą i spełnioną i o dar macierzyństwa.

  OdpowiedzUsuń
 42. Maryjo. Dziekuje Ci, ze jestes nasza mama. Dziekuje Ci za wszystkie laski, ktore od Ciebie otrzymalam. Prosze Cie Mamo dopomoz mi aby moje dziecko oraz moj maz mogli byc razem ze mna. Prosze Cie uzdrow mojego tate i mame z choroby. Miej w opiece moja coreczke kazdego dnia. Kocham Cie

  OdpowiedzUsuń
 43. Maryjo, Matko moja! Proszę Cię o wsparcie w nadchodzących wyzwaniach i opiekę nad całą moją rodziną. A przede wszystkim chcę być po prostu blisko Ciebie i Twojego Syna Jezusa Chrystusa - nieustannie. Módl się za nami.

  OdpowiedzUsuń
 44. Droga Maryjo,proszę Cię o jak najlepsze relacje z moją rodziną a w szczególności z moją mamą.Spraw, aby dobrze i miło minęła mi wycieczka oraz o to abym poprawiła się w nauce.Módl się za nami.Amen. ♥

  OdpowiedzUsuń

Tutaj można wpisywać swoje intencje