Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

czwartek, 11 czerwca 2015

NOWENNA DO ŚW. BARNABY APOSTOŁA


 Żywot Św. Barnaby Apostoła ( kliknij w obrazek)
Żywot św. Barnaby Apostoła ( kliknij w obrazek)

MODLITWA PRZYGOTOWAWCZA
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i rozpal w nich ogień Twojej miłości. Prosimy Cię, o Panie, uprzedź nas swymi zstąpieniami we wszystkich naszych poczynaniach, aby wszelkie nasze modlitwy i czynności zaczynały się zawsze od Ciebie, i tak jak przez Ciebie rozpoczęte, przez Ciebie też były skończone. Amen.
K. Boże wysłuchaj mej prośby o pomoc!
W. Panie ! Pośpiesz mi z pomocą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Codzienna modlitwa podczas nowenny.
HYMN
Boże ojców naszych, który postępujesz z nami według swej łagodności.
 Nie odejmuj od nas Swego miłosierdzia. 
Lecz przez ich modlitwy kieruj w pokoju naszym życiem. 
Zebrawszy się dziś wychwalamy Was w pieśniach. 
Jako niegasnące promienie duchowego Słońca. 
Wy bowiem, chwalebni Apostołowie. 
Opromieniliście światłem tych, co byli w ciemnościach niewiedzy. 
Wzywając wszystkich na szczyty pobożności. 
Dlatego wołamy do Was: bądźcie pozdrowieni. 
Jako fundament wszystkich ascetów. 
Przez mnóstwo fal jak po suchym lądzie przechodząc. 
W potokach łez całkowicie potopiliście swoich wrogów 
Chwalebni Apostołowie Baranka, przyjąwszy dar powołania. 
Módlcie się ciągle do Chrystusa za nas wszystkich. Amen.
DZIEŃ PIERWSZY
Modlitwa: 
Święty Apostole Jezusa Chrystusa, święty Barnabo! Z pełnym oddaniem klękam przed Bogiem i przed Tobą, którego wybrałem za swojego pośrednika i na miłującego patrona, abym mógł być zaszczycony Twym wstawiennictwem u Twego boskiego oblubieńca Jezusa Chrystusa i Maryi , Jego Najświętszej Matki. Wiem, że oboje niczego Ci nie odmawiają i proszę Cię z całym głębokim odczuciem mego serca, abyś spojrzał na mnie jako na jedno z Twych duchowych dzieci i wziął mnie w obronę przed mymi nieprzyjaciółmi. Zachowaj mi łaskę, abym do końca mego życia zachował swą duszę czystą od wszelkiej skazy i ozdabiał ją każdą cnotą. W szczególności chcę przyjąć z pełnym oddaniem memu Bogu wszystkie cierpienia, których zesłanie na mnie na tym świecie uważa za dobre dla oczyszczenia przez to mej duszy i dania jej okazji do uzyskania pokuty za wiele grzechów.
Przyciągnięty Twą wspaniałą łaskawością, proszę Cię ze względu na Twe  doskonałe zasługi o wybłaganie dla mnie upragnionej łaski (tu należy wymienić swe życzenie), której pokornie od Ciebie oczekuję, jeśli jest ona zgodna z wolą Bożą i pożytkiem dla mego zbawienia wiecznego. Proszę Cię również o wyjednanie dla mnie pomnożenia wiary, nadziei , miłości i żalu za moje grzechy.
Ojcze nasz …
 Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu …

DZIEŃ DRUGI
Modlitwa: 
Święty Apostole, dostojny męczenniku i wierny wyznawco Ewangelii, niepokonany męczenniku Jezusa Chrystusa, jesteś ozdobiony tak wieloma łaskami i tak wielką czystością i wśród niewiernego i zepsutego świata wzbogacony o tak żywą wiarę i tak nieustraszoną odwagę! Święty Barnabo, który dla Twego Niebiańskiego Mistrza zachowałeś aż do ostatniego tchnienia niezachwianą wiarę i nienaruszoną czystość i ofiarowałeś swe życie w najstraszliwszych mękach, proszę Cię za Twe szlachetne zasługi uzyskaj dla mnie u Tronu Miłosierdzia łaskę wytrwania w wierze, łaskę czystości duszy i ciała i łaskę szczęśliwej śmierci w łasce Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz …
 Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu …
DZIEŃ TRZECI
Modlitwa: Święty Apostole, wierny uczniu Jezusa Chrystusa! Błagam Cię żarliwie o Twe wstawiennictwo abym wśród goryczy, niepokojów i zmartwień, które stale wiszą nad mą głową , posiadł siłę i był zachowany od nieszczęść grzechu i śmierci wiecznej mej duszy i abym nie popadł w pokusę. Amen.
Ojcze nasz … 
Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu …
DZIEŃ CZWARTY
Modlitwa: 
Święty Apostole i wierny wyznawco Jezusa Chrystusa! Po to, aby bez skazy zachować dla Twego Boga skarb czystości i wiary, znosiłeś to, że okrutnie Cię katowano, od których to mąk zachował Cię Twój Boski Mistrz i Oblubieniec. Błagam Cię żarliwie o Twe wstawiennictwo abym wśród goryczy, niepokojów i zmartwień , które stale wiszą nad mą głową posiadł siłę i był zachowany od nieszczęść grzechu i śmierci wiecznej mej duszy i abym nie popadł w pokusę. Amen.
Ojcze nasz … 
Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu …
DZIEŃ PIĄTY
Modlitwa: 
Święty Apostole, umiłowany nieustraszony święty Barnabo, męczenniku Jezusa Chrystusa! Po to, aby zachować Twą wiarę, Twa bohaterska postawa pozwoliła Ci znieść wytrwale haniebny rodzaj śmierci. Przyznaję, że jestem grzesznym stworzeniem. Zaklinam Cię, święty Barnabo, uzyskaj dla mnie siłę, konieczną do tego, abym żył wolny od brudu grzechu i abym umarł jak Ty, wytrwały w wierze świętego Kościoła katolickiego, nawet, gdyby miało mnie to kosztować cierpienia, pogardę i życie. Amen.
Ojcze nasz … 
Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu …
DZIEŃ SZÓSTY
Modlitwa: 
Przyznaję, że jestem grzesznym stworzeniem. Zaklinam Cię, święty Barnabo, uzyskaj dla mnie siłę, konieczną do tego, abym żył wolny od brudu grzechu i abym umarł jak Ty, wytrwały w wierze świętego Kościoła katolickiego, nawet, gdyby miało mnie to kosztować cierpienia, pogardę i Zycie. Amen.
Ojcze nasz … 
Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu …
DZIEŃ SIÓDMY
Modlitwa: 
Święty Apostole Barnabo, Ty, który zdobyłeś tyleż palm męczeństwa i koron zwycięstwa , co otrzymałeś ran dla Twego Niebieskiego Oblubieńca , módl się za mną, który tak mało przestrzegam prawa Bożego. Uzyskaj dla mnie siłę konieczną do tego, abym osiągnął swe wieczne zbawienie, abym ze świętym oddaniem znosił bóle i męki tego życia i oparł się wszystkim atakom piekła. Amen.
Ojcze nasz … 
Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu …
DZIEŃ ÓSMY
Modlitwa: 
Święty Apostole Barnabo, nie gniewałeś się na swych oprawców. Modliłeś się za nich, aby też wierzyli w Jezusa i Go kochali. Proszę Cię, módl się za wszystkich, którzy mnie lżą i prześladują na ziemi. Święty Barnabo, uproś dla mnie u Twego Boskiego Oblubieńca Jezusa, abym był Mu z całego serca oddany i do Niego należał! Ach, jak wiele grzechów i jak wielkie już popełniłem! Jak muszę się przed Tobą wstydzić, o święty Barnabo! Ale spójrz na moją wielką skruchę, którą odczuwam za swe grzechy z miłości do Twego Boskiego Mistrza i Oblubieńca, i poproś Go o przebaczenie dla mnie.
Ojcze nasz …
 Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu …
DZIEŃ DZIEWIĄTY
Modlitwa końcowa
Chwalebny święty Apostole Jezusa Chrystusa! Bóg, który Ci sprawił nieśmiertelną koronę chwały nie był zadowolony z Twych gwałtownych cierpień, które zniosłeś. Nie chciał, abyś od nich zmarł. Aby Twe cierpienia przy tak wielu ranach i boleściach pomnożyć, przedłużył Ci Twe życie jako środek na zwiększenie Twego zwycięstwa i Twej nieśmiertelnej chwały, i w ten sposób uczynił Cię w oczach duchów niebieskich wspanialszym, a wśród chwalebnych męczenników dostojniejszym. Proszę Cię na zakończenie tej nowenny abyś rzucił na mnie spojrzenie miłości. Racz pokazać mi przez dowód dobroci, że me modlitwy i poświęcenia są Ci miłe. Uzyskaj dla mnie łaski, których pragnę dla mego zbawienia i wszystkie te, których potrzebuję, aby być zachowanym od śmierci wiecznej.
Spraw, aby wszyscy ludzie znosili z cierpliwością obecne utrapienia, abyśmy zawsze byli pokrzepieni i pocieszeni Twą słodką miłością; abyśmy z całego serca i w najgłębszej czci uwielbiali Trójcę Przenajświętszą i wzniosłą, która obdarzyła Cię tyloma błogosławieństwami, wyposażyła Cię w tak wielką wiarę i siłę, która wyniosła Cię na tak wysoki stopień świętości, pomagała Ci wśród Twych wrogów i w Twej straszliwej śmierci i zaprowadziła Cię w tryumfie do wiecznej chwały. Tysięczne dzięki też dla Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, Królowej Męczenników, która jak czuła matka pomagała Ci podczas Twych mąk swą potężną ochroną. Święty męczenniku, mam nadzieję, że Ty tez mnie ochronisz - teraz, ponieważ czczę Twe zasługi i Twe chwalebne zwycięstwo. Amen.
Ojcze nasz …
 Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu …
Modlitwa wstawiennicza
W tej oto godzinie, o pełen chwały święty Apostole Barnabo, nie ustawaj w modlitwie za nas, byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia wolni byli i od wszelkiej szatańskiej złośliwości uchronieni. Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni , Jedynemu w Trójcy Bogu, Stwórcy wszechświata składamy chwałę, cześć , hołd dziękczynienie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

/„Nabożeństwo do Apostołów", Wydawnictwo M, Kraków 2008/

2 komentarze:

  1. Św. Barnabo przemien serce męża mojego żeby się więcej ze mną nie Kłócić O broń mnie od kłamstwa i oszustwa Jana i Józefy. O broń mnie w sądzie w dniu 16 i 23 czerwca i 6 lipca 2016 roku.

    OdpowiedzUsuń
  2. Swiety Barnabo blagam o nawrocenie mojego meza. Blagam aby wrocil do rodziny i kochal nas. Blagam aby nie skladal pozwu rozwodowego. Miej litosc nade mna i nasza corka.

    OdpowiedzUsuń

Tutaj można wpisywać swoje intencje