Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

czwartek, 11 czerwca 2015

Litania do św. Barnaby Apostoła

Żywot św. Barnaby Apostoła ( kliknij w obrazek)Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie , elejson
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami
Święty Barnabo, Apostole Jezusa Chrystusa, módl się za nami
Święty Barnabo, święty Męczenniku,
Święty Barnabo, któryś miał być świadkiem Jezusa Chrystusa w wielu miejscach,
Święty Barnabo, który wprowadziłeś św. Pawła do chrześcijańskiej gminy jerozolimskiej,
Święty Barnabo, który poniosłeś śmierć męczeńską,
Święty Barnabo, który ujrzałeś łaskę Bożą,
Święty Barnabo, który zachęcałeś wiernych, aby wytrwali w postanowieniu swego serca,
Święty Barnabo, mężu dobry, pełen Ducha Świętego i wiary,
Święty Barnabo, proroku i nauczycielu,
Święty Barnabo, wybrany ze świata, aby pójść i owoc przynosić i żeby owoc Twój trwał,
Święty Barnabo, posłany jak owca między wilki,
Święty Barnabo, zasiadający na stolicach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela,
Święty Barnabo, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy,
Święty Barnabo, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany,
Święty Barnabo, Ducha Bożego pełny,
Święty Barnabo, miłością Boga i bliźnich pałający,
Święty Barnabo, bojowniku wiary,
Święty Barnabo, męczeństwa pożądający,
Święty Barnabo, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony,
Święty Barnabo, apostole Egiptu,
Święty Barnabo, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu pogan,
Święty Barnabo, nadziejo chorych i nieszczęśliwych,
Święty Barnabo, chorób ciała i duszy lekarzu doskonały,
Święty Barnabo, obrono sierot i wdów,
Święty Barnabo, pociecho ubogich i opuszczonych,
Święty Barnabo, ucieczko błądzących,
Święty Barnabo, przemożny Orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K. Módl się za nami św. Barnabo Apostole.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. 

Boże, który nas raczysz zasługami i wstawiennictwem św. Apostoła Twego Barnaby, dozwól łaskawie, abyśmy prosząc Cię przezeń o dobrodziejstwa, otrzymali je z Twojej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

/"Nabożeństwo do Apostołów" wydanej przez Wydawnictwo M, Kraków 2008/
/"Nabożeństwo do Apostołów" wydanej przez Wydawnictwo M, Kraków 2008/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje