Aktualny czas w Warszawa:

sobota, 10 lutego 2018

Modlitwa Jana Pawła II.


Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów! Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas, ufać w dobroć człowieka i w miłość Ojca.
Naucz nas budować świat od wewnątrz: w głębi ciszy i modlitwy, w radości miłości braterskiej, w niezrównanej mocy krzyża. Święta Maryjo, Matko wierzących, nasza Pani z Lourdes, módl się za nami. Amen.

Módlmy się:

Niepokalana Dziewico z Lourdes,

gromadzimy się dzisiaj u Twoich stóp,

aby oddać Ci cześć. Przyjmij nasz hołd

uwielbienia, który Ci składamy jako

Matce Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Pragniemy Cię sławić tak, jak sławił Cię

archanioł Gabriel i jak sławi Cię Kościół

przez wieki. Pełni ufności przychodzimy

do Ciebie również po to, aby w Twoje

niepokalane ręce złożyć nasze błagania

wierząc w Twoje przemożne orędow-

nictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz

codzienny trud, nasze radości i nasze

nędze. Wstawiaj się za nami do Boga, bo

potrzebujemy Jego światła, potrzebna

nam moc i miłosierdzie, ponieważ

jesteśmy słabi i upadamy, potrzebna nam

Jego łaska, abyśmy mogli żyć według

Jego przykazań. Amen.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Tutaj można wpisywać swoje intencje