Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

niedziela, 11 czerwca 2017

Modlitwa pielgrzyma do św. Onufrego
O przecudny i przebłogosławiony Wybrańcu Chrystusowy – Ojcze nasz Onufry Wielki. Przedziwną miłość do swego Pana okazałeś i do podjęcia przedziwnych zmagań duchowych łaską Bożą zostałeś umocniony i dlatego stałeś się godzien wielkiego zaufania. Wiele cudów i znaków mocy Bożej przez Ciebie było dane ludziom. Wejrzyj również i teraz, przedziwny Ojcze, miłosiernym okiem Twojej miłości na nas niegodnych sług Twoich i obdarz wszystkich tym, czego potrzebują.
Daruj im według ich próśb i na miarę ich wiary i nadziei, pociesz strapionych, otrzyj łzy płaczącym, uzdrów chorych, dopomóż pracującym, umocnij i pobłogosław tych, którzy walczą z pożądliwościami i atakami złego, oraz podtrzymaj słabych. Przybytek swój i nas wszystkich od wrogów widzialnych i niewidzialnych, oraz od wszelkiego zła zachowaj.     Pomnóż i umocnij Świętą Wiarę Chrześcijańską w naszej Ojczyźnie, poucz tych,  którzy zbłądzili i od nas odeszli, umocnij chwiejnych, skrusz zatwardziałych, oświeć niewiernych i wszystkich doprowadź do cichej przystani niebiańskiej ojczyzny.
O przedziwna chwało mnichów i wszystkich wierzących – natchnij i nas swymi chwalebnymi zmaganiami duchowymi i pełnią słodyczy kontemplacją przed Twoim Cudownym Obrazem. Obdarz cierpliwością na wszelki trud i na chwałę Imienia Bożego, aby dostąpiwszy zbawienia, staliśmy się godni z Tobą i Wszystkimi Świętymi wiecznego i pełnego chwały Królestwa Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje