Aktualny czas w Warszawa:

niedziela, 11 czerwca 2017

Litania do św. Onufrego
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu Świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święty Onufry przezacny patronie nasz módl się z nami
Święty Onufry bogactwami świata tego gardzący módl się z nami
Święty Onufry w Bożą Opatrzność całkowicie ufający módl się z nami
Święty Onufry ponad 60 lat na pustyni przebywający módl się z nami
Święty Onufry rozmiłowany w samotności módl się z nami
Święty Onufry z rąk anioła komunię przyjmujący módl się z nami
Święty Onufry na rekach św. Pafnucego umierający módl 
 się z nami
Święty Onufry przed napaścią wroga broniący módl się z nami
Święty Onufry który jesteś wzorem naszej wiary módl się z nami
Abyś nam zdrowie ciała i duszy wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam mądrość wszelkich decyzji wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę godnego przyjmowania Komunii świętej wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę czystości wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam w całkowitym opuszczeniu przez ludzi z pociechą przyjść raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę szczęśliwej śmierci wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę zjednoczenia wszystkich chrześcijan wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam naszej parafii liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne wyprosić raczył wstawiaj się za nami
O cząstkę Twojej wiary, nadziei i miłości ku Bogu prosimy cię św. Onufry
O rzeczy potrzebne nam do życia i zbawienia prosimy cię św. Onufry
O trzeźwość w narodzie, parafii i rodzinach naszych prosimy cię św. Onufry
O sprawiedliwe i radosne dzielenie się dobrami tej ziemi prosimy cię św. Onufry
O jedność w rodzinach naszych prosimy cię św. Onufry
O dobre wychowanie młodego pokolenia prosimy cię św. Onufry
O opiekę nad plonami naszymi prosimy cię św. Onufry
O opiekę nad inwentarzem prosimy cię św. Onufry
O wysłuchanie modlitw naszych prosimy cię św. Onufry

Módlmy się -

 Panie nasz, Boże wysłuchaj błagania oddanego Ci całym sercem ludu, przez modlitwy św. Onufrego zachowaj go w zdrowiu duszy i ciała i spełniaj wszystkie jego prośby. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Tutaj można wpisywać swoje intencje