Aktualny czas w Warszawa:

środa, 31 maja 2017

Modlitwa za dzieci

Do odmawiania w rodzinie (nie tylko 1 czerwca)Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.

Panie Boże, Ty jesteś naszym Ojcem, wiemy że nasz kochasz. My również kochamy bardzo nasze dzieci, które nam dałeś, dziś w Dzień Dziecka chcemy modlić się za nie. Z ewangelii według świętego Marka:

"Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je." (Mk 10, 31-16)

Jezu, Ty brałeś w swoje ramiona dzieci i błogosławiłeś je:

P: Prosimy Cię, byś Ty sam strzegł naszych dzieci, byś prowadził je przez wszelkie niebezpieczeństwa i trudności. Ciebie prosimy...
P: Prosimy Cię Panie, by umiały mądrze wybierać i rezygnować z tego, co ma choćby "pozór zła". Ciebie prosimy...
P: Prosimy Cię Panie, by zawsze Cię kochały i pełniły Twoją wolę. Ciebie prosimy...
P: Prosimy Cię, by mogły swoje dzieciństwo przeżywać w radości i pokoju. Ciebie prosimy...
P: Prosimy Cię Panie, za sieroty, by znaleźli się ludzie, którzy zechcą zastąpić im rodziców, aby każde dziecko mogło wychowywać się w szczęśliwej rodzinie. Ciebie prosimy...
P: Prosimy Cię, za każde nowonarodzone dziecko by było przyjęte z radością i obdarowane miłością rodziców i rodzeństwa. Ciebie prosimy...
P: Prosimy Cię, za nasze dzieci, by były otwarte na innych ludzi i gotowe służyć im w potrzebie. Ciebie prosimy...

Zachęcamy dzieci, by kierowały teraz własne dziękczynienia i prośby.

We wszystkich naszych intencjach odmówmy teraz Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Jezu cichy i pokornego serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego. 


Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
P: Niech nas błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty.
W: Amen (wszyscy się żegnamy znakiem krzyża).

Na zakończenie modlitwy rodzice błogosławią dzieci kreśląc na ich czołach krzyżyk.

Za: Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Tutaj można wpisywać swoje intencje