Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

niedziela, 14 maja 2017

Litania do św. Izydora Oracza


Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Izydorze, wierny sługo Boży, módl się za nami
Święty Izydorze, patronie ludzi ubogich,
Święty Izydorze, wzorze ludzi pracowitych,
Święty Izydorze, ozdobo i pociecho nasza,
Święty Izydorze, oraczu błogosławiony,
Święty Izydorze, rolniku szczęśliwy,
Święty Izydorze, pracowniku pobożny,
Święty Izydorze, prostotą urzekający,
Święty Izydorze, mądrości niebieskiej pełny,
Święty Izydorze, Sługo Boży dobry i doskonały,
Święty Izydorze, Sługo Boży łaskawy i cichy,
Święty Izydorze, Sługo Boży pokorny i sprawiedliwy,
Święty Izydorze, Sługo Boży roztropny i miłosierny,
Święty Izydorze, Sługo Boży szczery i bogobojny,
Święty Izydorze, Sługo Boży trzeźwy i cudzego nie pragnący,
Święty Izydorze, Sługo Boży przykazań świętych przestrzegający,
Święty Izydorze, Ojcze ubogich,
Święty Izydorze, mistrzu nabożeństwa,
Święty Izydorze, władzy swej posłuszny,
Święty Izydorze, przez Boga uczony,
Święty Izydorze, z Aniołami zrównany,
Święty Izydorze, między Świętych policzony,
Święty Izydorze, nad królów wywyższony
Święty Izydorze, przez łaskę i miłość tobie daną,
Święty Izydorze, przez pokorę, jałmużnę i miłosierdzie twoje,
Święty Izydorze, abyśmy z grzechów powstali,
Święty Izydorze, abyśmy żywot nasz polepszyli,
Święty Izydorze, abyśmy łaskę Bożą otrzymali,
Święty Izydorze, abyśmy czyny twoje naśladowali,
Święty Izydorze, abyśmy od gniewu Bożego i wszystkiego zła wolni byli,
Święty Izydorze, abyśmy się w tym świecie nie zadomowili,
Święty Izydorze, abyśmy o Panu Bogu zawsze pamiętali,
Święty Izydorze, abyśmy Go sercem całym miłowali,
Święty Izydorze, abyśmy od głodu i wojny zachowani byli,
Święty Izydorze, abyśmy w dzień sądny po prawicy Bożej stanęli,
Święty Izydorze, abyśmy przy śmierci pomocy i ratunku twego doznali,
Święty Izydorze, abyśmy z tobą w niebie Pana Jezusa oglądali,
Święty Izydorze, abyśmy z Maryją i z tobą radości wiecznej zażywali,
Święty Izydorze, wielki Wyznawco,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Ja jestem winnym krzewem,
O.: Mój Ojciec jest rolnikiem.
 Módlmy się:
O przezacny mieszkańcu niebieski, św. Izydorze, proszę cię pokornie, abyś o mnie, grzeszniku, nędzami i pokusami różnymi doświadczanym, pamiętać raczył przed majestatem Pana, Boga naszego, aby On przez zasługi i przyczynę twoja raczył mnie za­chować od wszelkiego zła na duszy i na ciele. A wyproś mi łaskę do wypełniania świętych Jego przykazań i do coraz pobożniejszego życia. Przez św. Izydora, któregoś Boże, przy ciężkich pracach dziwną świątobliwością życia obdarował, daj nam, prosi­my Cię pokornie, abyśmy za jego przyczyna zachowani od wszel­kiego zła, pracując około rzeczy doczesnych, zapracowali sobie na wieczną szczęśliwość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Boże, spraw, abyśmy dzięki św. Izydorowi, świętemu rol­nikowi, mogli pokonać naszą pychę i zawsze służyć Tobie z poko­rą, w której sobie upodobałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje