Aktualny czas w Warszawa:

niedziela, 26 lutego 2017

Koronka Niewolnictwa Maryjnego „Magnificat”

Cnoty  Maryi:
Wiara, Nadzieja, Miłość, Pokora, Czystość, Ubóstwo, Posłuszeństwo, Cierpliwość, Roztropność, Sprawiedliwość, Męstwo i Umiarkowanie.
Na każdym z 12 paciorków odmawia się: Zdrowaś Maryjo…
Na Cudownym Medaliku odmawia się modlitwę naszej Świętej Matki: 
Nie bądź porywczy w swoim Sądzie nad tymi, którzy należą do Mnie, a którzy są i Twoją własnością. Pozwól każdej duszy przyjść do Mnie, by Cię mogła kochać, adorować i uznawać za swojego Boga przez Moje Niepokalane Serce. Pozwól jej przyjąć łaskę pokory, by stała się niewolnicą Twojej Miłości. Ofiaruję Ci Moje Niepokalane Serce ze wszystkimi Twoimi dziećmi, które są w Nim, i błagam Cię, byś przyjął je, oczyścił każde z nich i prowadził drogą uświęcenia. Błagam Cię także, byś pozwolił im przyjść do Stóp Twojego Krzyża, gdzie i Ja jestem. Niech bojaźń przed obrażaniem Ciebie przeniknie ich dusze i serca. Ofiaruję Ci każde z nich a tym dniu, w którym Ty, w Twej Chwale, pełnej Majestatu, uczciłeś Twoją uniżoną Służebnicę. Moja dusza uwielbia Twoją Chwałę. Niechaj te róże, które Moje dzieci przynoszą Mi w tym dniu, także uwielbiają Ciebie. Niech piękność każdej z nich będzie opiewała w Niebie. O Panie, usłysz Moją modlitwę. Proszę Cię przez Moje Niepokalane Serce, racz pobłogosławić Moje dzieci na całym świecie. Niech one będą jedno we Mnie, jak Ty jesteś jedno w Twej pokornej i uniżonej Służebnicy, którą nazwałeś „Przybytkiem Twojej Obecności”. Niechaj wiara, która mieszka na ziemi, zostanie wywyższona i oceniona. O Mój Boże i Mój Zbawicielu, ofiaruję Ci wszystkich, których umieściłeś we Mnie.
Również na Cudownym Medaliku:
Pieśń Maryi Magnificat (Łk 1, 46-55)
 Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Tę Koronkę Niewolnictwa można nosić na ręce przy nadgarstku, a także na szyi. Tą Koronką czcicie Moje Cnoty w Magnificat. Ta Święta Koronka będzie zewnętrznym znakiem waszego poświęcenia się Mnie jako waszej Królowej i Oblubienicy Boga. Wszystkim, którzy będą nosić tę Koronkę, obiecuję obfitość Łask Bożych, a Cnoty Mojego Niepokalanego Serca będą się zakorzeniać w ich życiu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Tutaj można wpisywać swoje intencje