Aktualny czas w Warszawa:

piątek, 3 lutego 2017

Hymn Uwielbienia św. Marii de Mattias

Wszystkie narody, klaszczcie w dłonie +
i wykrzykujcie Bogu głosem radosnym *
albowiem Pan Najwyższy +
objawił nam miłosierdzie swoje.
Nie oszczędził On bowiem Syna swego, +
lecz Go wydał za wszystkich nas, *
byśmy się zbawili i oczyścili +
z grzechów naszych Krwią Jego.
Abyśmy się Krwią Jego usprawiedliwili +
i wybawili od gniewu Jego, *
abyśmy, którzy od Niego oddzieleni byliśmy, +
znów się zjednoczyli przez Krew Syna Jego.
Panie, Boże mój, cóż Ci oddam +
za wszystko, coś mi dał. *
Kielich zbawienia wezmę +
i mocy Krwi Twojej wzywać będę.
Śpiewajcie Jezusowi wszyscy święci Jego, +
śpiewajcie i wyznawajcie świętość Jego, *
albowiem On nas umiłował +
i obmył we Krwi swojej.
Został Wspomożycielem +
i Zbawicielem naszym. *
Na wieki bądź sławiona, Krwi Jezusowa, +
albowiem uczyniłaś cuda.
Bądź pochwalony, Jezu, na wieki +
i niech się napełni niebo i ziemia chwałą
Krwi Jego.*
Jezusowi, Synowi Bożemu, który nas
Krwią swoją odkupił, +
pójdźcie, pokłońmy się.
św. Maria De Mattias

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Tutaj można wpisywać swoje intencje