Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

środa, 26 października 2016

Modlitwa o nawrócenie grzeszników

Modlitwa św. Ojca Pio o nawrócenie grzesznikówPokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad Pieśniami" powiedziałeś, że "jak śmierć potężna jest miłość" (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.
O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia...
Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że "żniwo jest wielkie, a robotników mało", że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Modlitwa do Matki Bożej za grzeszników

(modlitwę należy odmawiać jak najczęściej z wiernymi szczególnie w soboty, święta i wspomnienia maryjne po każdej Mszy św. oraz w czasie nabożeństw ku czci Matki Bożej)

O Maryjo, jesteś nazwana przez Kościół „Ucieczką grzeszników”. Ty wiesz jaką wartość stanowi człowiek, odkupiony najdroższą Krwią Twojego Syna. Ty wiesz, ile Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu uczynił, aby człowiek nie zginął i nie szedł drogami zła i grzechu, wiodącymi na zatracenie.
Bóg przemawiał słowami proroków w dziejach narodu wybranego. Mówili oni o grzechu i jego skutkach oraz o wezwaniu do przemiany życia. Przemówił Bóg przez Jezusa Chrystusa, gdy nastała pełnia czasów, o wielkości zła trapiącego każdego człowieka. To grzech zaprowadził Syna Bożego na krzyż, na którym umarł z miłości ku ludziom, aby zrealizować wolę Bożą. A nam tak trudno zrozumieć złość grzechu. Tak trudno wyrwać się z beztroskiego patrzenia na życie, choć mamy tyle tragicznych przykładów życia jakby Bóg nie istniał.
Tylu ludzi nie liczy się ani z Bogiem ani z człowiekiem. Drogami naszych miast i wiosek przechodzi tylu pijanych ludzi niosąc do domów nieszczęście, rozpacz, biedę, upodlenie i wstyd rodziny. Tak wiele małżeństw i rodzin jest na krawędzi rozpadu.
Zdemoralizowane zostały miejsca pracy. Tylu ludzi bez skrupułów pozbawiono środków do życia, wyrzucono na bruk. Krzywda pracowników, którym zatrzymuje się należne wynagrodzenie jest owocem grzechu wołającego o pomstę do nieba. Nieuczciwość i przekupstwo stały się nieodłącznymi elementami ludzkich poczynań dla osiągnięcia osobistych korzyści. Oszukujemy, kradniemy, kombinujemy, a ciągle tylko oskarżamy innych. Widzimy źdźbło w oku bliźniego, ale we własnym nie dostrzegamy belki. Samowolę tłumaczymy wolnością człowieka. Na innych nakładamy tylko obowiązki, a sobie rezerwujemy wyłącznie prawa. Narzucamy na ludzi ciężary nie do uniesienia, ale sami nie chcemy ich tknąć palcem.
Matko Boża, Ucieczko grzesznych, dopomóż nam najpierw zrozumieć, że życie w grzechu to stan nienormalny. Człowiek jest tak Boży, że o ile oddala się od Jego miłości, o tyle traci jakąś część swojego człowieczeństwa. Naucz nas walczyć ze złem, uproś nam dużo siły i mocy, abyśmy stoczyli zwycięską walkę z grzechem w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i parafialnym.
Polecamy Ci wszystkich zatwardziałych grzeszników naszej parafii. Niech czas Misji św. sprawi, że nawrócą się do Boga i do bliźnich. Wzbudź w nich pragnienie lepszego życia oraz odwagę do powstania z grzechów.
Uproś łaskę nawrócenia tym, którzy od lat żyją z dala od Boga i Jego Ewangelii, których niezgoda i złość oddziela od najbliższych i sąsiadów.
Nikt z nas nie jest bez grzechu, dlatego broń nas od podnoszenia i rzucania kamieniami, ale spraw aby ta Misja przyczyniła się do ożywienia całej naszej parafii, abyśmy umieli stoczyć zwycięską walkę ze złem i grzechem osobistym oraz społecznym. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej o nawrócenie grzesznika

Maryjo, Matko Boża, Ty wiesz najlepiej jak wielka jest cena każdego człowieka odkupionego Najdroższą Krwią Boskiego Syna Twego. Nie gardź moją pokorną prośbą o nawrócenie grzesznika, któremu grozi wieczne zatracenie. Ty Dobra i Miłosierna Matko znasz jego nieuporządkowany tryb życia. Pomnij, że Jesteś ucieczką grzeszników, że Bóg dał Ci moc nawracania nawet najbardziej zatwardziałych serc ludzkich. Wszelkie wysiłki zmierzające ku poprawie jego życia poszły na marne. Jeżeli Ty nie przyjdziesz mu z pomocą, będzie się staczał coraz bardziej ku wiecznej ruinie. Wyjednaj mu skuteczną łaskę, która by poruszyła jego serce i zawróciła na drogę Bożych przykazań. Jeśli to konieczne, ześlij nawet jakieś cierpienie lub niepowodzenie, celem opamiętania i położenia kresu jego grzesznemu postępowaniu.
Miłosierna Matko, która sprowadziłaś na drogę zbawienia, dzięki wytrwałej modlitwie sług Twoich, już wiele zabłąkanych owieczek, przychyl się łaskawie do mego błagania i wyjednaj tej nieszczęśliwej osobie, która zeszła na manowce i zagubiła drogę do owczarni Chrystusowej, prawdziwą skruchę. Uproś zmartwychwstanie do nowego życia. Amen

Modlitwa do Matki Bożej o zbawienie grzeszników

Matko Boża, wspomnij na krew Boskiego Syna Twego - wylaną dla zbawienia dusz - wspomnij na boleści, jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało i zlituj się nad tymi nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa, ani z łez przez Ciebie Matko wylanych.
O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia, dla tylu grzeszników, zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ofiaruj za nich sprawiedliwości Bożej, krew Syna Swojego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w pragnieniu, pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa, przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.
Matko Boża, wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia.

Modlitwa o nawrócenie grzeszników do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.
Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia.
Amen.
Koronka w intencji ratowania zatwardziałych grzeszników

Na dużym paciorku:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, w Miłosierdziu swoim przed napaściami szatana ukryj nas.

O Mateńko, Niepokalanie Poczęta, przez nieporównany ból Twojego Niepokalanego Serca ratuj najbardziej zatwardziałych grzeszników od udręki szatana. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na małych paciorkach:

Przez krzyż i mękę Syna swojego zgładź Miłosierny Boże, grzechy życia mojego (świata całego).

Proszę was, odmówcie tę modlitwę chociaż raz w miesiącu- 60 dziesiątków. Konałem za każdą duszę, czułem lęk i trwogę przed śmiercią. A wy, czy nie lękacie się o waszą duszę? Proszę was, czyńcie pokutę, posty, jałmużnę, przepraszajcie Majestat Boży za grzechy świata. Błagam was, pomóżcie Mi zbawić świat. konam na drzewie krzyża,, odkupuję na nowo świat i każdą duszę z osobna. Tak bardzo pragnę Weronik pod krzyżem, przepraszających za grzechy świata, pragnę widzieć na tej Drodze Krzyżowej kapłanów i polską młodzież. Zalękniona garstka Mi nie wystarczy. Pragnę zmienić wszystko co złe. Ofiarowanie Mi waszego cierpienia jest warunkiem, bym mógł was przemienić.

Moje Serce to żywa skarbnica Miłości. Moje Serce to tryskające źródło bożego pokoju. Bóg Wszechmogący wydał Arkę, by świat się schronił i obronił przez modlitwę. Jestem żaglem arki a wyznaczeni święci to pełnomocnicy: św. Michał Archanioł, św. Jan Chrzciciel, kapłan Zygmunt Franczewski (długoletni spowiednik Marii), kapłan Jerzy Popiełuszko, o. Maksymilian Kolbe, s. Faustyna Kowalska, o. Pio, kapłan stygmatyk. W nagłych potrzebach należy wzywać Ich pomocy i wstawiennictwa.

Proszę was, kapłani, więcej czasu poświęcajcie na modlitwę Arki, bo jeśli Arka będzie zatwierdzona i ludowi świata głoszona, to zło straci moc i odwrócą się piekielne drogowskazy. Od was zależy, czy szatan na szyderstwie z objawień zyska czy straci, unicestwiony słowami modlitwy.

Mario, Moja droga córko, jedź do Krakowa, proś o przepisanie tych przekazów, dajcie je kapłanom i ludowi wiernemu, niech się modli i uświęca.

Sercem przepełnionym Miłością Mego Ojca wam błogosławię. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen (3x).


Modlitwa do św. Rity o nawrócenie
O gorliwa św. Rito, dla ciebie ważna była chwała Boga i zbawienie dusz oddalonych od Pana przez grzech lub odchodzących od Kościoła. Ty, jako sławna święta, praktykowałaś wiele dzieł miłosierdzia i pokuty dla nawrócenia grzeszników. Zwróć swoje oczy na mnie, biednego grzesznika, i wyproś mi u Boga łaskę skruchy i szczerej spowiedzi. O tę łaskę proszę cię całym sercem, wyproś ją też dla wszystkich grzeszników na ziemi, a w szczególny sposób dla osób, które tego bardzo potrzebują.

Spraw, abyśmy doceniali bogactwa miłosierdzia Bożego, ale jednocześnie nie nadużywali Jego cierpliwości, oczekując nawrócenia grzeszników i abyśmy uznali brzydotę i słabość grzechu. Aby już więcej nie było profanowane Najświętsze Imię Jezusa, lecz by wszyscy je błogosławili jako jedyną i pewną rękojmię naszego zbawienia.
O św. Rito, teraz i zawsze módl się za grzesznikami, a szczególnie za tymi, którzy umrą tego dnia.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Św. Tereska modliła się gorliwie za dusze najgorszych grzeszników, gdyż to oni najbardziej potrzebują naszej modlitwy. Podobne przesłanie otrzymała św. Faustyna, której Pan Jezus przekazał słowa dotyczące odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego: "Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo", i "Wierzę w Boga", następnie na paciorkach "Ojcze nasz" mówić będziesz następujące słowa: "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego"; na paciorkach "Zdrowaś Maryjo" będziesz odmawiać następujące słowa: "Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego". Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym światem". (474 - 476)
Powiedział mi Pan: Utrata każdej duszy pogrąża mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza jest modlitwa – to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych; wiedz, córko moja, ze ta modlitwa zawsze jest wysłuchana.
Obietnica Pana: Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie.
słowa podyktowane przez Jezusa św. Faustynie

Św. Teresa z Lisieux i modlitwa za grzeszników


"Słyszałam kiedyś jak rozmawiano o wielkim zbrodniarzu, który miał być skazany na śmierć za straszne morderstwa; wszystko wskazywało na to, że umrze nie okazując żalu. Chciałam za wszelką cenę nie dopuścić do tego, by poszedł do piekła, i wykorzystałam w tym celu wszystkie dostępne mi środki. (...), ofiarowałam Dobremu Bogu wszelkie nieskończone zasługi Naszego Pana, skarby Kościoła Świętego, wreszcie poprosiłam Celinę, by zamówiła Mszę św. w moich intencjach, (...) nie tylko mnie nie wyśmiała, ale jeszcze obiecała pomóc mi w nawróceniu mego grzesznika, co też przyjęłam
 z wdzięcznością, chciałam bowiem, by wszystkie stworzenia zjednoczyły się ze mną w celu uzyskania łaski dla winnego. 
W głębi serca czułam pewność, że moje pragnienia będą zaspokojone, niemniej, chcąc na przyszłość dodać sobie odwagi do modlitwy za grzeszników, mówiłam Dobremu Bogu, że ufając niezłomnie nieskończonemu miłosierdziu Jezusa, jestem najzupełniej pewna, iż przebaczy biednemu nieszczęśnikowi Pranziniemu i wierzyć w to będę nawet wtedy, gdyby nie wyspowiadał się i nie okazał żadnego znaku skruchy, jednak o ten znak proszę, proszę jedynie dla zwykłej mojej pociechy... Moja modlitwa została wysłuchana dosłownie! (...) Nazajutrz po jego egzekucji wpadł mi w ręce dziennik: "La Croix". Otworzyłam go pośpiesznie i co zobaczyłam?... (...) Pranzini bez spowiedzi wstąpił na szafot
i gotował się do włożenia głowy w ponury otwór, gdy nagle, poruszony niespodziewanym natchnieniem, obrócił się, chwycił Krucyfiks podany mu przez kapłana i trzykroć ucałował jego święte rany!... Potem jego dusza poszła przyjąć miłosierny wyrok (...)"

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

19 komentarzy:

 1. Dobry Boże okaz Swoje miłosierdzie największym grzesznikom. Panie Ty poniosłeś śmierć na krzyżu za nas wszystkich. Policzono Cię jako przestępcę i orędujesz za przestępcami. Spraw Panie aby najwięksi zbrodniarze okazali skruchę, szczególnie w godzinie swojej śmierci. Amen

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę Cię Jezu, o nawrócenie dla mojej siostry, żeby przejrzała.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę Cię Jezu o nawrócenie dla mojego syna Jacka

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę Cię Jezus o nawrócenie mojego syna Łukasza, o wzrost wiary i pobożności dla pozostałych dzieci aby żyli Bogiem i w Bogu a nie byli tradycjonalistami. Prosi matka

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę Cię Jezu o nawrócenie mojego syna Tomka

  OdpowiedzUsuń
 6. Błagam Cię Panie Jezu o cud uzdrowienia mojej mamy z ciężkiej choroby.

  OdpowiedzUsuń
 7. Mój najukochańszy Ojcze proszę uwolnij mnie od uzależnienia, które niszczy moją duszę i ciało. Jedyna nadzieja w Tobie Panie.

  OdpowiedzUsuń
 8. Błagam Cię Panie Jezu o cud uleczenia syna alkoholika z nałogu i nawrócenie

  OdpowiedzUsuń
 9. Najukochańszy i Miłosierny Panie Jezu powierzam Ci moją córkę Katarzynę i moje wnuczki Jagodę i Julię. Ty wszystko wiesz, Ty się tym zajmij Jezu, bądź wola Twoja. Jezu ufam Tobie.

  OdpowiedzUsuń
 10. Panie, blagam wybacz aktorom teatru powszechnego oraz rezyserowi spektaklu ich wystepu. Nie wiedza co czynia . Natchnij ich dusze i spraw aby ich serca otworzyly sie na to czego tak bardzo nienawidza i pokochaly twoj obraz.

  OdpowiedzUsuń
 11. Jezu Miłosierny błagam Cię o nawrócenie i uzdrowienie syna alkoholika .

  OdpowiedzUsuń
 12. Panie powierzam ci mojego syna Davida. I proszę o jego nawrócenie. Dziękuję Ci za twój dar dla Davida już teraz. Dziękuję Ci mistrzu.

  OdpowiedzUsuń
 13. O Mój Jezu , Przebaczenia i Miłosierdzia , przez zasługi Twoich Świętych Ran , ratuj mego syna Filipa , wyrwij Go z mocy grzechu i uzaleźnienia od komputera , które niszczy Jego duszę i ciało.Spraw , aby nie niszczył Swego zdrowia - prosi pokornie chora mama .

  OdpowiedzUsuń
 14. O Moja Matko Mój Jezu Nasze Aniołowie,Kochamy Cię,Przepraszamy ,Przebacz nam ,Dziękujemy .Panie Jezu Dziękujemy Ci że Nas w nieskonczoność Kochasz Przebaczamy Panie Jezus wszystkim Christof Chris Nicole Sebastian jako Kevin.

  OdpowiedzUsuń
 15. Proszę Cię, Miłosierny Panie, o nawrócenie dla mojego syna Dominika, o porzucenie nałogu, niech pokłada ufność w Tobie. Zawierzam go Tobie, proszę Ty się tym zajmij, Jezu ufam Tobie. Mama

  OdpowiedzUsuń
 16. Panie Jezu proszę o łaskę uzdrowienia i uwolnienia z narkomani syna Rafała, o łaskę nawrócenia ze złej drogi przestępczej. Proszę Panie uzdrów duszę i ciało mojego syna.Jezu Ufam Tobie

  OdpowiedzUsuń
 17. PANIE JEZU PROSZĘ I BŁAGAM O ŁASKĘ UZDROWIENIA I UWOLNIENIA MOJEGO SYNA PAWŁA OD NAŁOGÓW.UWOLNIJ GO OD ZŁEGO TOWARZYSTWA I PROSZĘ O JEGO NAWRÓCENIE ZE ZŁEJ DROGI.UZDRÓW JEGO CIAŁO I DUSZĘ.JEZU UFAM TOBIE .DZIĘKUJĘ

  OdpowiedzUsuń
 18. Panie Jezu, błagam o łaskę uwolnienia mojego męża Przemysława od wszelkich nałogów niszczących jego duszę i ciało. Uproś mu łaskę nawrócenia i podejmowania słusznych decyzji zgodnych z wolą Bożą. Jezu, ufam Tobie!

  OdpowiedzUsuń
 19. Panie Jezu , Prosze i blagam uwolnij mojego syna od zlych mocy, od obojetnosci na wtoje laski. przywroc mu wiare w Boga, ja jako matka nie potrafie go naklonic do kosciola od ktorego tak ucieka. Panie Jezu Zajmij sie nim, Pomoz mi pomoc jemu. Dziekuje z calego serca za wszystkie laski, Jezu ufam Tobie, Jezu wierze w Ciebie, Jezu Kocham Cie .

  OdpowiedzUsuń

Tutaj można wpisywać swoje intencje