Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

niedziela, 14 sierpnia 2016

LITANIA NA WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie , elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże,       zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże…
Duchu Święty, Boże…
Święta Trójco, Jedyny Boże…

O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem,    módl się za nami
O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci Aniołowie…
O Maryjo, którą przy śmierci najukochańszy Syn Twój odwiedził…
O Maryjo, któraś najczystszą duszę swoją w ręce Stworzyciela Twojego oddała…
O Maryjo, której panieńskie ciało zawsze było przybytkiem Boskim…
O Maryjo, której święte ciało zostało pogrzebane przy radosnym śpiewie Aniołów…
O Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie…
O Maryjo, wzięta z duszą i ciałem do nieba…

Od zbytecznego przywiązania do stworzenia    wybaw nas wstawieniem się Twoim
Od nieumiarkowanego smutku po stracie naszych przyjaciół…
Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała…
Od śmierci w grzechu…
Przez błogosławione zaśnięcie Twoje…
Przez radosne zmartwychwstanie Twoje…
Przez chwalebne Twe przejście do nieba…
Przez ukoronowanie Twoje…
Przez niewypowiedziane radości Twoje i chwałę…

My grzeszni,             prosimy Ciebie wysłuchaj nas
Abyś nas we wszystkich naszych strapieniach pocieszać i wspomagać raczyła…
Abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła…
Abyś nam dobrą śmierć uprosić raczyła…
Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata     – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata     – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata     – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Naryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje