Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

środa, 3 lutego 2016

Modlitwa ułożona przez św. Joannę Francuską, znana także jako „Modlitwa Pani”


Najświętsza Maryjo Panno, najgodniejsza Matko Jezusa, uczyń mnie swoją służebnicą. Pozwól abym zawsze cieszyła się Twoimi względami i aby każda osoba, którą darzę miłością była przeze mnie kochana dlatego, że kocha Ciebie. Udziel mi też tej łaski, aby każdy kto kocha Ciebie również darzył mnie miłością, tak byśmy w końcu mogli razem przyjść do Ciebie i oddawać chwałę oraz wielbić Boga i Ciebie również na wieki wieków. Amen.


Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa przypisywana autorstwu św. Joanny Francuskiej.
Najpierw czynimy znak krzyża świętego.
 Następnie odmawiamy jeden raz Ojcze nasz 
i dziesięć razy Zdrowaś Maryjo.
 Za każdym razem po słowach Święta Maryjo, Matko Boża..., wymieniamy jedną cnotę w następującej kolejności:
 1. Najczystsza,
 2. Najroztropniejsza,
 3. Najpokorniejsza,
 4. Najwierniejsza,
 5. Najpobożniejsza,
 6. Najposłuszniejsza,
 7. Najuboższa,
 8. Najcierpliwsza,
 9. Najmiłosierniejsza,
 10. Najboleśniejsza.
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
O. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
O. Amen. 


Codzienna modlitwa sióstr anuncjatek do NMP wg słów
św. Joanny Francuskiej.

O Maryjo Dziewico
i Matko Jezusa,
daj mi myśleć, mówić i czynić to,
co najbardziej podoba się Bogu
i Tobie samej.Za:http://www.anuncjatki.pl/modlitwy.php#top


1 komentarz:

 1. Proszę o pomoc Boza w rozgraniczenie drogi do mojego domu rodzinnego.

  OdpowiedzUsuń

Tutaj można wpisywać swoje intencje