Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

środa, 3 lutego 2016

LITANIA DO ŚW. JOANNY FRANCUSKIEJ


(1464–1505)

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Panie Jezu, boski oblubieńcze św. Joanny naszej matki,     zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Niepokalana Matko Zbawiciela,     módl się za nami
Święta Joanno, od dzieciństwa pełna gorliwości,
Która od samego Jezusa otrzymałaś ślubną obrączkę,
Zawsze wsłuchana w Bożą wolę,
Wzorze dziewic i małżonek,
Ofiaro boskiej miłości,
Pełna cierpliwości,
Radująca się wzgardą możnych tego świata,
Tylko w Panu znajdująca pociechę,
Modląca się za swych wrogów,
Stroniąca od świata,
Nieustannie zwalczająca słabości ciała,
Unikająca doczesnych uciech,
Gardząca wszystkim co nie pochodzi od Boga,
Rozmiłowana w ascezie,
Karmiąca głodnych,
Oddana tajemnicy Słowa Wcielonego,
Naśladująca „Dziesięć cnót” Matki Bożej,
Założycielko Zakonu Sióstr Anuncjatek,
Zatroskana o zbawienie swych duchowych córek,
Otoczona światłem w godzinie śmierci,
Której szczątki spalili wrogowie wiary,
Ucieczko chorych,
Posiadająca dar czynienia cudów,
Chlubo Francji,
Chwało królowych,
Jaśniejąca cnotami bardziej
niż królewskimi liliami Francji.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     zmiłuj się nad nami.

W. Święta Joanno, matko nasza, módl się za nami,
O. Abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że dla naśladowania cnót Niepokalanej Matki Twojego Syna, św. Joanna Francuska założyła w Kościele nowy zakon konsekrowanych dziewic; przez jej zasługi i wstawiennictwo dopomóż, abyśmy naśladując cnoty Najświętszej Maryi Panny, mogli dojść do radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


Za:http://www.anuncjatki.pl/modlitwy.php


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje