Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

piątek, 22 stycznia 2016

Litania ku czci Błogosławionych Męczenników PodlaskichKyrie eleison,
Chryste eleison,
Kyrie eleison,
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo - módl się nad nami,
Królowo męczenników,
Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się nad nami,
Błogosławiony Wincenty, przypieczętowujący męczeństwem oddanie swe Chrystusowi - módl się nad nami,
Błogosławiony Danielu, zachęcający innych wytrwaniem pod krzyżem Pana,
Błogosławiony Łukaszu, nieustraszony apostole jedności Kościoła,
Błogosławiony Bartłomieju, wzorze miłości do Kościoła Chrystusowego,
Błogosławiony Onufry, przykładzie cierpliwości w przeciwnościach losu,
Błogosławiony Filipie, nieugięty w prześladowaniach za prawdę,
Błogosławiony Konstanty, czerpiący moc wytrwania z Eucharystii,
Błogosławiony Anicecie, już w młodym wieku jaśniejący cnotą pobożności,
Błogosławiony Janie, gorliwie wielbiący śpiewem i modlitwą Chrystusa,
Błogosławiony Konstanty, wspomożycielu rodzin chrześcijańskich,
Błogosławiony Maksymie, miłośniku pokoju i zgody,
Błogosławiony Michale, gorliwy czcicielu Maryi Panny,
Błogosławieni Męczennicy z Pratulina, ozdobo naszej Ziemi Podlaskiej - módlcie się nad nami,
Aby Kościół święty do jedności wiary powrócił,
Abyśmy w wierze ojców naszych nieustannie wzrastali,
Abyśmy nadziej chrześcijańskiej w duszach naszych strzegli,
Abyśmy całym sercem miłowali Boga,
Abyśmy według Bożych przykazań żyli,
Abyśmy nigdy wiary naszej się nie zaparli,
Abyśmy w Chrystusie Panu widzieli zbawienie nasze,
Abyśmy potępienia wiecznego uniknęli,
Aby nie zaślepiał nas grzech nienawiści,
Abyśmy o zbawienie nasze wytrwale zabiegali,
Abyśmy mężnie w obronie Krzyża Chrystusowego stawali.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

- Uczyniłeś nas kapłanami i ludem swoim Panie,
- Przeto miłosierdzie Twoje na wieki wychwalać będziemy.

Módlmy się:


 Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś ludowi Męczenników Podlaskich jako jaśniejący przykład męstwa i wierności w wierze oraz dążenia do jedności całego Kościoła. Spraw abyśmy za ich przykładem i wstawiennictwem wzrastali w wierze, nadziei i miłości chrześcijańskiej, głosząc całemu światu, iż Ty sam jesteś źródłem wszelkiego dobra i szczęścia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje