Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

poniedziałek, 2 listopada 2015

MODLITWY DO ŚW. HUBERTA

Modlitwa i błogosławieństwo dla leśników

Boże, Ty na początku świata w swojej opatrzności nakazałeś, aby ziemia wydała rośliny zielone, rodzące wszelkie owoce. Ty dajesz powołanie do zajmowania się gospodarstwem w lesie dobrami przyrody otrzymanymi od Ciebie.
Spraw, prosimy, niech wszyscy pracujący w lasach i dla lasów doświadczają ubogacenia Twoją opieką i hojnością łask. Niech zawsze Ciebie uznają za najwyższe dobro i dzięki bliskiemu kontaktowi z przyrodą, w której mogą rozpoznawać Twoje dzieło – szczerze miłują swoich braci. A w świętym Hubercie niech zawsze znajdują swojego orędownika.
Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, niech was błogosławi + i zapewni bezpieczną pracę oraz radość z Jego darów, a także abyście zawsze Go chwalili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Modlitwa i błogosławieństwo dla myśliwych

Błogosławiony jesteś, Boże, Stwórco wszechświata, bo wszystko, co uczyniłeś jest dobre. Ty dałeś ludziom ziemię, by ją uprawiali i obfitość zwierzyny na niej żyjącą.
Spraw, aby wyznawcy sztuki świętego Huberta, którzy zajmują się gospodarowaniem w łowiskach mieli w swoich sercach tę gorliwość, jaką miał ich patron, gdy podczas łowów odnalazł w kniei Chrystusa. Niech zawsze etycznie zachowują się wobec zwierzyny i wobec towarzyszy myśliwych.
Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, niech was błogosławi + i zapewni obfite owoce waszej pracy i wypoczynku na łowiskach, abyście się radowali z Jego darów i zawsze Go chwalili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego patrona

Święty Hubercie, Patronie myśliwych i leśników; polecam się w szczególny sposób Twojej opiece  i proszę, abyś swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał mnie we wszystkich moich potrzebach. Wyjednaj mi łaskę naśladowania Twoich cnót. Kieruj moim umysłem, prowadź moje oczy i ręce, abym wypełniał swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż mnie od złych przygód i doprowadź do zbawienia wiecznego. Amen.

Modlitwa w dniu imienin

Dzień dzisiejszy, o Boże, jest dla mnie nie tylko miłym i wesołym, ale i drogocennym dniem, bo jest pamiątką Twoich nieocenionych darów, jakie spłynęły na mnie w dniu chrztu świętego. Przeto z głębi serca składam Ci dzięki, żeś mi dał doczekać dnia dzisiejszego, który przypomina mi najdroższy skarb złożony w duszy mojej przy chrzcie świętym. Winienem Ci życie moje; bez woli Twojej nie byłoby mnie na ziemi, ale bardziej jeszcze winienem Ci odrodzenie moje. Miłosierdziu Twojemu zawdzięczam, że wyznaję prawdziwą wiarę.
Błagam Cię, o Boże, spraw to łaską swoją, abym ceniąc sobie to szczęście nade wszystko, żył zawsze i postępował tak, jak każdy chrześcijanin postępować powinien; abym oddawszy ci raz serce moje, zachował je nieskalane i pozostał wiernym sługą i synem Twoim przez wszystkie dni życia mojego.
Cóż oddam Panu za wszystko, co mi uczynił? Co Ci oddam, o Panie. Nic godnego z siebie samego dać Ci nie mogę. Ale oddaję Ci z nieprzebranego skarbu Serca Jezusowego niezliczone zasługi.
Oddaję Ci dar z niewinności, z pokory i miłości Serca Najświętszej Maryi Panny i ze wszystkich jej zasług. Oddaję Ci dar zasług wszystkich Świętych Twoich, a osobliwie mego świętego Patrona. To wszystko zaś oddaję Ci, dziękując za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, które mi wyświadczyłeś i przepraszam Cię za wszystkie grzechy i niewdzięczności moje, a wreszcie proszę Cię pokornie o błogosławieństwo Twoje, o ratunek i wszystkie łaski, których potrzebuję na dalsze moje życie. Amen.

Akt powierzenia się w opiekę świętemu Hubertowi

Pełen chwały biskupie, potężny patronie, cudowny pomocniku w potrzebie, święty ojcze Hubercie! Ty, który w swym życiu okazałeś pełen łaski i dobroczynny zapał, spiesząc z pomocą bliźnim będącym w biedzie i potrzebie ciała, a przede wszystkim ducha, i w niebie wyjednałeś potrzebującym swym orędownictwem wiele dobrodziejstw, spójrz na nas łaskawie, abyśmy z dziecięcym zaufaniem obrali Cię naszym cudownym obrońcą i orędownikiem u Boga, i abyśmy z całego serca postanowili cię pobożnie czcić i ze wszystkich sił podążać za twoim przykładem.
Twej opiece powierzamy ciało i duszę, życie i śmierć, wszystkie nasze potrzeby i sprawy, tak ducha jak i ciała. Prosimy cię usilnie i pokornie, wspomagaj nas w codziennym postępowaniu. Uproś nam łaskę trwania w dobrym, podejmowania dobrych uczynków i szczęśliwą śmierć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje