Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

sobota, 19 września 2015

Litania do Matki Bożej za misjonarzy


 Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami. 

 Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, która przez zgodę na przyjęcie Słowa Bożego
 dałaś Boga ludziom - módl się za nami.
Święta Maryjo, która nosiłaś Boga w łonie swoim,
aby spełniła się odwieczna Wola Najwyższego - módl się za nami.
Święta Maryjo, która Dziecię porodziłaś -
Wcielonego Boga, aby ludzi nauczał żyć i cierpieć - módl się za nami ...
  Święta Maryjo, któraś Jezusa do świątyni niosła,

aby Go Bogu Ojcu ofiarować - módl się za nami.
Święta Maryjo, która w trwodze i boleści
 szukałaś Dziecka w czasie pielgrzymki - módl się za nami.
Święta Maryjo, która całe życie troszczyłaś się o Słowo Boże -
Syna Twego, ofiarowując Go ludziom - módl się za nami.
Święta Maryjo, którą Jezus dał za Matkę umiłowanemu uczniowi,
 a przez to każdemu człowiekowi - módl się za nami.
Święta Maryjo, która ludzi umiłowałaś
 i nieustannie orędujesz za nimi u Boga - módl się za nami.
Święta Maryjo, którą ludzie gorąco ukochali
i nieustanną cześć Ci oddają - módl się za nami.
Święta Maryjo, która ludziom nieustannie służysz
tak za swego życia ziemskiego, jak i w królestwie Bożym - módl się za nami.
Święta Maryjo, którą naśladując, wielu ludzi poświęciło swoje życie Bogu,
aby Mu wiernie służyć aż do śmierci - módl się za nimi.
Święta Maryjo, którą naśladując wielu poświęciło się ofiarnej pracy dla ludzi,
 aby przez służbę bliźnim uczyć ich miłowania Boga - módl się za nimi.
Święta Maryjo, w którą wielu ludzi zapatrzonych wyrzekło się wszystkiego,
aby po całej ziemi głosić Słowo Boże - módl się za nimi.
Święta Maryjo, której wspomożenia i orędownictwa u Pana misjonarze nieustannie potrzebują i o nie proszą - módl się za nimi.
Święta Maryjo, której chwałę i miłość matczyną wszczepiają w serca wszystkich ludzi - módl się za nimi.
Święta Maryjo, której matczynej opieki i pomocy często w godzinach trudów, niepowodzeń i załamań pragną i potrzebują - módl się za nimi.
Święta Maryjo, dzięki której przez swoją pracę dla Pana misjonarze rozszerzają Kościół Boży na całą ziemię - módl się za nimi.
Święta Maryjo, w którą wpatrzeni chętnie znoszą samotność, niepewność, niezrozumienie, ryzyko utraty życia i wszelkie trudy, pracując dla Chrystusa - módl się za nimi.
Święta Maryjo, w której macierzyńską opiekę oddają ludy, dla nich pracując - módl się za nimi.
Święta Maryjo, której matczynemu sercu powierzają każdego człowieka, abyś go prowadziła przez życie do królestwa Syna Swego - módl się za nimi.
Święta Maryjo, z którą każdy misjonarz czuwa nad życiem
Kościoła w swojej placówce - módl się za nimi.
Święta Maryjo, która wspierasz ich swoją nieustanną pomocą - módl się za nimi.

 Święta Maryjo, któraś ich umiłowała - błogosław im i módl się za nimi.
Maryjo - prowadź ich.
Maryjo - wspomagaj swych misjonarzy!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przebacz nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. 

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.


Za; /http://www.papua.misjesac.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=387:litania-do-matki-bozej-za-misjonarzy&catid=42:modlitwa-za-misjonarzy&Itemid=70/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje