Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

piątek, 18 września 2015

Litania do Matki Bożej Saletyńskiej

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, -                                               zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,

Maryjo Saletyńska, Matko Boża,                        - módl się za nami.
Królowo i Matko ludzi,
Żywy wzorze miłości,
Przykładzie prostoty i skromności,
Wzorze uległego posłuszeństwa,
Ty, która płaczesz nad niedolą grzeszników,
Ty, która z dobrocią nalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali,
Ty, która nieustannie wstawiasz się za nami,
Ty, która nas upominasz, byśmy święcili dzień święty,
Ty, która wypominasz nam bluźnierstwa,
Ty, która nas skłaniasz do opanowania i wstrzemięźliwości,
Ty, która nas zachęcasz do modlitwy rano i wieczorem,
Ty, która wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności,
Ty, która z trwogą przypominasz światu o karze za grzechy,
Ty, która obiecujesz nawróconym liczne łaski,
Ty, która troszczysz się o nasz chleb powszedni,
Ty, która nas powołujesz do gorliwego apostolstwa,
Ty, która pragniesz, by cały Lud Boży, poznał Twoje zjawienie,
Ty, która chcesz nas uczynić swoimi pomocnikami,
Posłanniczko Miłosierdzia Bożego,
Pośredniczko pokuty i zadośćuczynienia,
Opiekunko Biednych i dzieci,
Światło zaślepionych i błądzących,
Pocieszycielko chorych i strapionych,
Orędowniczko cierpiących,
Nadziejo rozpaczających,
Matko Kościoła,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- zmiłuj się nad nami.

K. Matko Boska Saletyńska, Orędowniczko grzeszników.
W. Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
 
Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś w nieskończonym miłosierdziu zesłał na Górę Saletyńską Swoją Najdroższą Matkę, aby nas nakłaniała do spełniania obowiązków chrześcijańskich, spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom złagodzili pokutą Twój sprawiedliwy gniew, a przez pełnienie dobrych czynów zasłużyli na łaskę posiadania Cię na wieki w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje