Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

niedziela, 7 czerwca 2015

NOWENNA DO ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
Święta Jadwigo królowo, orędowniczko ludu Bożego, niech twoje ofiarne życie, pełne miłosierdzia i głębokiej wiary, będzie dla nas zachętą do ochotnego znoszenia trudów życia codziennego i szukania Boga w cierpiących bliźnich. Ty byłaś dla swojego ludu matką i nauczycielką wiary - uproś nam u Boga ofiarną miłość, abyśmy za Twoim przykładem przeszli przez życie dobrze czyniąc, a nauczając bliźnich wiary, przyczyniali się do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi.

Święta Jadwigo Królowo, módl się za nami
Służebnico Boga i ludzi
Patronko Ojczyzny naszej,
Ozdoba Kościoła świętego
Chwało królewskiego stanu,
Orędowniczko zgody i pokoju,
Znaku żywej wiary,
Drogowskazie ludzkich nadziei,
Apostołko pojednania i miłości,
Odnowicielko Akademii Krakowskiej,
Fundatorko wielu świątyń,
Wspomożycielko Ojca Świętego,
Matko duchowa kapłanów,
Opiekunko słabych i cierpiących,
Pocieszycielko wdów i sierot,
Ostojo biednych i ciemiężonych,
Przykładzie życia małżeńskiego i rodzinnego,
Przewodniczko rodziców i wychowawców,
Obrończyni godności człowieka.
zwiastunko jedności narodów
Strażniczko Krzyża Chrystusowego.

Abyśmy nie podcinali korzeni  wiary - uproś nam u Bogu.
Abyśmy nigdy nie poddawali się zwątpieniu i rozpaczy
Abyśmy nie grzeszyli przeciwko miłości Boga i bliźniego
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i innych złych skłonności
Abyśmy chronili życie dzieci nie narodzonych
Abyśmy wszystkie  obowiązki  podejmowali w poczuciu służby społecznej
Abyśmy z Tobą w niebie mogli kiedyś oglądać Boga

Abyś  grzechy nasze za  przyczyną św. Jadwigi  odpuścić raczył - wysłuchaj nas Panie
Abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,
Abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii  

Św. Jadwigo Królowo spojrzyj na lud - przyjdź i błogosław nasz życia trud 

Św. Jadwigo Królowo spojrzyj na lud - przyjdź i błogosław nasz życia trud  
 
Módlmy się:

O Boże, Ty jesteś naszym Ojcem i nie opuszczasz swoich dzieci, które do Ciebie zanoszą swoje prośby. Wysłuchaj naszych modlitw, które za przyczyną św. Jadwigi kierujemy do Ciebie. Spraw Panie, aby wszystko o co z ufnością Ciebie prosimy było przyjęte i wysłuchane za przyczyną naszej Patronki. Amen  

 Prosimy cię św. Jadwigo, ukochana Patronko nasza, abyś zechciała być orędowniczką naszą przed tronem Najwyższego Boga: 

 za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała, 
prosimy Cię św. Jadwigo, ukochana Patronko nasza.

 za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

                   prosimy Cię św. Jadwigo, ukochana Patronko nasza.

 za rodziny naszej parafii, aby były wzorem życia chrześcijańskiego.

                   prosimy Cię św. Jadwigo, ukochana Patronko nasza
 za  starszych i cierpiących, aby nigdy nie czuli się sami,

                   prosimy Cię św. Jadwigo, ukochana Patronko nasza.
 za dzieci i młodzież naszej parafii, aby nigdy nie zaparli się Chrystusa,

                  prosimy Cię św. Jadwigo, ukochana Patronko nasza.
 o wysłuchanie wszystkich próśb naszych

                  prosimy Cię św. Jadwigo, ukochana Patronko nasza. 
 
Święta Królowo Jadwigo, , stajemy przed Tobą zapatrzeni w przykład Twojego krótkiego, ale jakże owocnego życia. Ty uczysz nas, że nie jest najważniejsze, jak długo człowiek żyje na tej ziemi, ale czy potrafi  ustawicznie czynić dobro.

Każdy dzień przynosi nam wiele szans na wzrastanie w mądrości, w łasce, w miłości do Boga i ludzi. Spraw, prosimy, swoim wstawiennictwem u Boga, abyśmy nie tylko te szansę zauważali, ale także w pełni wykorzystywali.

W sposób szczególny polecamy Ci, Święta Patronko, naszą wspólnotę parafialną. Niech za Twoją przyczyną rozwija się, dojrzewa i umacnia. Ożywiaj ją duchem apostolskim, wprowadzaj miłość i zgodę w nasze rodziny, stań na straży życia i wychowania młodego pokolenia, by dochowało wierności Bogu, krzyżowi Chrystusowemu i Jego Ewangelii i by wiernie wypełniało zlecone mu przez opatrzność Bożą zadanie w Kościele i w Ojczyźnie.

Bądź dla nas wszystkich Królową i Panią, matką i opiekunką, przestrogą przed złem i wzorem dobroci, prowadź nas ścieżkami zbawienia do niebieskiej Ojczyzny. Amen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje