Aktualny czas w Warszawa:

niedziela, 13 sierpnia 2017

Modlitwy do św. Maksymiliana Marii Kolbego


Do św. Maksymiliana, świadka Ewangelii


Święty Maksymilianie, podziwiam w Tobie żywy znak
nowości Ewangelii
i dziękuję Panu za świadectwo Twojego życia.
Uczysz mnie kochać bez ograniczeń
i w ten sposób przezwyciężać niechęć do tych, którzy wyrządzają mi zło.
Uczysz mnie ufności
i przezwyciężania zniechęcenie,
które często atakuje mnie wobec trudności.
Uczysz mnie odważnego podejmowania ryzyka
przy realizacji Bożych dzieł jako narzędzie Niepokalanej
i odkrywania, że mogę znaleźć radość w ofiarowaniu siebie z miłości.
Módl się za mną, aby Maryja, nasza Matka,
uczyniła mnie wiernym świadkiem Jezusa, naszego Pana.
Amen.

Do św. Maksymiliana, męczennika miłości

O św. Maksymilianie, w beznadziejności Oświęcimia
wnosiłeś miłość do życia Twoich towarzyszy obozu,
rozsiewałeś ziarna nadziei pośród rozpaczy
i dawałeś światu świadectwo, że „Tylko miłość jest twórcza”.
Dopomóż mi stać się podobnym do Ciebie.
Spraw, aby wraz z Tobą, Maryją i Kościołem,
również moje życie głosiło, że „Tylko miłość jest twórcza”.
Spraw, abym głodnym, uciśnionym, bezdomnym,
opuszczonym i zrozpaczonym
umiał nieść niezwyciężoną siłę miłości Chrystusa,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Koronka  do św. Maksymiliana Kolbego

Koronka do św. Maksymiliana Kolbego złożona z 15 ziarenek i medalika przedstawiającego św. Maksymiliana Kolbego zamierza wypraszać potężne wstawiennictwo tego Męczennika Miłości, którego papież Jan Paweł II ogłosił „Patronem naszych trudnych czasów” i „Prorokiem cywilizacji miłości”.

Sam św. Maksymilian twierdził, że ci, którzy są w niebie, wyzwoleni od trosk i obowiązków ziemskich, mogą pracować „obydwoma rękami” dla specjalnych potrzeb tych, którzy wzywają ich, aby otrzymać wsparcie.

Jak się modlimy


Zaczyna się modlitwę odmawiając na pierwszym ziarenku po medaliku Pomnij…: ta modlitwa przypomina miłość dziecięcą i bezgraniczną ufność, jaką św. Maksymilian miał dla Niepokalanej.
Na dalszych 14 ziarenkach, które reprezentują śmierć św. Maksymiliana Kolbego, 14 sierpnia, odmawia się modlitwę z Cudownego Medalika uzupełnioną przez niego samego. On zawsze zapraszał do odmawiania tej modlitwy dla nawrócenia i uświęcenia każdego człowieka, zaczynając od siebie samego.
Po każdej modlitwie wzywa się możnego wstawiennictwa św. Maksymiliana, pamiętając o szczególnej intencji albo o osobie, którą pragniemy polecać.

Pomnij


Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy na świecie nie słyszano,
abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony,
do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Modlitwa z Cudownego Medalika


O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego
i poleconymi Tobie.

Wezwanie


Święty Maksymilianie Kolbe, módl się za nami!


Akt poświęcenia się Niepokalanej świętego Maksymiliana Kolbe

Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.
Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zabłąkanych i obojętnych duszach, a ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.
K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
K. Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, użycz nam za przyczyną świętego Maksymiliana łaski świętości życia i męstwa w wyznawaniu wiary. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.
Do św. Maksymiliana, misjonarza

Święty Maksymilianie,
chcemy otworzyć nasze serca na Ciebie,
abyś rozpalił je ta miłością
i tym zaangażowaniem na rzecz Królestwa,
które ożywiały całe Twoje życie,
i które kazały Ci iść po drogach świata.
Tak jak Ty, pragniemy każdego dnia
powierzać nasze życie Panu
poprzez ręce Niepokalanej,
i równocześnie powierzać się  sobie nawzajem,
abyśmy wspólnie mogły "ożywiać i ożywiać się"
w tej szczególnej misji,
która została nam powierzona
i która każdego dnia wzywa nas do "zarzucenia sieci"
ufności i nadziei.
Wierzymy, że Twój ideał życia i misji
może zdobyć serca wielu młodych ludzi,
spraw, byśmy potrafiły pomóc im odkryć radość życia,
które staje się darem.
Amen
Do św. Maksymiliana o wstawiennictwo

Święty Maksymilianie Mario,
najwierniejszy naśladowco biedaczyny z Asyżu,
który rozpalony miłością Bożą przemierzyłeś życie
nieprzerwanie praktykując cnoty heroiczne
i wypełniając święte dzieła apostolatu,
skieruj swój wzrok na nas, Twoich czcicieli,
którzy powierzamy się Twemu wstawiennictwu.
Ty, który oświecony światłem Dziewicy Niepokalanej,
pociągnąłeś niezliczone dusze ku ideałom świętości,
wzywając je do każdej formy apostolatu,
by zatryumfowało dobro
i rozszerzało się Królestwo Boże,
uproś nam światło i siły do czynienia dobra
i pociągnięcia licznych dusz do miłości Chrystusa.

Ty, który w doskonałym zespoleniu z Boskim Zbawicielem,
osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości,
że ofiarowałeś we wzniosłym świadectwie miłości,
własne życie dla ocalenia życia brata-więźnia,
wybłagaj nam u Pana łaskę,
o którą żarliwie Cię prosimy...
I ożywieni tym samym zapałem miłości,
możemy także my, poprzez wiarę i czyny,
świadczyć o Chrystusie naszym braciom,
by wraz z Tobą dojść
do uświęcającego posiadania Boga w świetle chwały.
Amen
Modlitwy za wstawiennictwem św. Maksymiliana
O POTRZEBNE ŁASKI
Św. Maksymilianie, który w swoim życiu Odznaczałeś się heroiczną miłością, wspomóż nas swoim wstawiennictwem i uproś nam potrzebne łaski o które prosimy.
O DAR DOBREJ MODLITWY
Św. Maksymilianie , wzorze wytrwałej modlitwy, dopomóż nam umiejętnie wykorzystać dar modlitwy dla uświęcenia własnej duszy i dusz bliźnich.
O MIŁOŚĆ
Św. Maksymilianie, który całe swoje życie
poświęciłeś Niepokalanej dla chwały Bożej i dla zbawienia ludzi,
naucz nas kochać jak najdoskonalej Jej Syna Jezusa
i każdego człowieka dla Niego.
Naucz nas przebaczać krzywdy i przykrości,
jakich doznajemy od innych na drodze naszego życia.
O PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI
Św. Maksymilianie,który wiele razy przezywałeś wewnętrzne doświadczenia i próby, ustawicznie walcząc z pokusami i słabością, dopomóż nam swoją modlitwą i dodaj odwagi swoim przykładem, abyśmy w codziennym trudzie udoskonalali swoje życie w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za wierność Bożemu wezwaniu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Tutaj można wpisywać swoje intencje