Aktualny czas w Warszawa:

sobota, 25 marca 2017

Nowenna za przyczyną Pokornego Łotra św. Dyzmy. Dzień I 

Pokorny Łotrze, ty, który okazałeś bojaźń Bożą karcąc łotra lżącego Jezusa, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za..................., który .....................(wymienić: nałóg, grzech, niestosowne upodobanie, itp.), aby okazał bojaźń swoją przed Bogiem i zerwał ze swoim grzechem (nałogiem...). 

Módlmy się: 

Jezu, wspomnij na ..........., gdy przyjdziesz do Swego Królestwa. Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu.... Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Dzień II 

Pokorny Łotrze, ty, który sprawiedliwie cierpiałeś za swoje czyny, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ......................, aby ujrzał całe zło, którego się dopuszcza i które wyrządza sobie i innym. 

Módlmy się: 

Dzień III 

Pokorny Łotrze, ty, który okazałeś współczucie Jezusowi, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za..................., aby dostrzegł rany zadawane swoim najbliższym przez swój grzech (nałóg ...). 

Módlmy się: 

Dzień IV 

Pokorny Łotrze, ty który zobaczyłeś niesprawiedliwość w osądzaniu Jezusa, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ................, aby ujrzał krzywdy niesłusznie wyrządzone. 

Módlmy się: 

Dzień V 

Pokorny Łotrze, ty, który otworzyłeś się na Boga i zaufałeś Jego miłosierdziu, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za................, aby zaufał miłosierdziu Bożemu i został wyrwany się z sideł szatana i uwolniony od zła. 

Módlmy się: 

Dzień VI 

Pokorny Łotrze, ty, który potrafiłeś zobaczyć swoją nędzę i uznać ją przed swoim Zbawicielem, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za...................., aby mógł doświadczyć takiej łaski skruchy, której ty doświadczyłeś na krzyżu. 

Módlmy się: 

Dzień VII 

Pokorny Łotrze, ty, który w ostatnim momencie swego życia zapragnąłeś Boga i nawet nie pomyślałeś, że możesz razem z Nim przebywać w Jego Królestwie, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za................., aby zapragnął Boga, źródła swojego życia. 

Módlmy się: 

Dzień VIII 

Pokorny Łotrze, ty, który prosiłeś tylko o wspomnienie o tobie w raju, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za...................... i wyproś dla niego łaskę spowiedzi świętej, pojednanie z Bogiem i z ludźmi. 

Módlmy się: 

Dzień IX Pokorny Łotrze, ty, którego Zbawiciel razem ze sobą wziął do raju, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za......................, aby już tutaj na ziemi rozpoczął swoje życie z Bogiem i w Bogu. 

Módlmy się: 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Tutaj można wpisywać swoje intencje