Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

poniedziałek, 6 marca 2017

Modlitwa ofiarowania Krwi na każdy dzień tygodnia


Niedziela (Msza święta)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci KREW w Komunii Św., za grzechy moje i całego świata popełnione przeciwko Trójcy Świętej. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa dla uczczenia i uwielbienia Trójcy Świętej i za pokój na świecie.

Poniedziałek (Msza święta)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci bezcenną KREW Jezusa w najświętszych zamiarach Twojej Opatrzności, w szczególności zaś za grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, aby był więcej znany i czczony niż kiedykolwiek. Ofiaruję Ci także Ciało i Bóstwo Jezusa za Twoje najświętsze zamiary dla oddania czci Duchowi Świętemu.

Wtorek (Msza święta)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą KREW cierniem ukoronowanej Głowy Twojego Syna, jako wynagrodzenie za obelgi i zniewagi Jego Świętego Oblicza i za grzechy nienawiści i nieprzebaczenia. Ofiaruje Ci także to Święte Oblicze dla uwielbienia i uczczenia Twojego Boskiego Majestatu w imieniu grzeszników najbardziej potrzebujących Miłosierdzia Bożego.

Środa (Msza święta)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą KREW, Ciało i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa jako wynagrodzenie za wszystkie moje świadome i nieświadome grzechy, w intencjach moich i moich najbliższych, za których zobowiązany jestem się modlić i za dusze w Czyśćcu cierpiące.

Czwartek (Msza święta)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą KREW jako wynagrodzenie za grzechy przeciwko Sakramentowi Ołtarza dla wzmocnienia i oświecenia dobrych kapłanów i za grzechy letnich kapłanów oraz tych, którzy już odeszli od ołtarzy. Ofiaruję Ci też Ciało i Bóstwo Jezusa dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Piątek (Msza święta)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą KREW, cierpienie i śmierć, jako wynagrodzenie za profanacje Krzyża Św. Na całym świecie i na ratunek dla tych, którzy w tym tygodniu skonają.

Sobota (Msza święta)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą KREW jako wynagrodzenie za znieważanie Matki Bożej i za grzechy młodzieży oraz ich wychowawców. Poświęcam Ci też Ciało i Krew Jezusa dla oddania czci Matce Bożej i o czystość i wierność Bogu dla młodzieży i wychowawców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje