Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

środa, 15 marca 2017

Dla dusz wewnętrznie cierpiących - Akt przebłagania!

O mój Jezu, miłosierdzia! 

Za moją oziębłość i niedbalstwa w służbie Bożej, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za opuszczanie pacierza, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za lekceważenie Mszy św., PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za brak przygotowania w Spowiedziach, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za brak szczerego żalu i poprawy, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za niedbałe odprawienie pokuty, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za brak przygotowania i dziękczynienia do Komunii Świętej, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za brak wiary, miłości i ufności w miłosierdzie Boże, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za nieposłuszeństwo Spowiednikowi, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za lekceważenie obrazy Bożej i zuchwalstwo, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za ciężkie upadki, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za grzechy w nadziei miłosierdzia Bożego, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za zgorszenie dane bliźniemu, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za zmysłowość i brak umartwienia , PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za samowolę i egoizm, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za upór i złą wolę, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za pychę, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za sprzeciwianie się twej woli i natchnieniom, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za wielką lekkomyślność, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za bunty i zuchwalstwo, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE! 
Za brak miłości i ducha ofiary, PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje