Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

środa, 3 sierpnia 2016

Litania do Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.
Św. Janie Vianneyu, obdarowany łaską od wczesnego dzieciństwa,
Św. Janie Vianneyu, wzorze synowskiego oddania,
Św. Janie Vianneyu, pobożny sługo Niepokalanego Serca Maryi,
Św. Janie Vianneyu, nieskalana lilio czystości,
Św. Janie Vianneyu, wierny naśladowco cierpień Chrystusa,
Św. Janie Vianneyu, głębio pokory,
Św. Janie Vianneyu, serafinie modlitwy,
Św. Janie Vianneyu, pełen czci wobec Najświętszego Sakramentu,
Św. Janie Vianneyu, żarliwy miłośniku świętego ubóstwa,
Św. Janie Vianneyu, oddany synu św. Franciszka z Asyżu,
Św. Janie Vianneyu, przykładny tercjarzu franciszkański,
Św. Janie Vianneyu, troskliwy przyjacielu ubogich,
Św. Janie Vianneyu, przeniknięty bojaźnią przed sądem Bożym,
Św. Janie Vianneyu, umocniony świętymi wizjami,
Św. Janie Vianneyu, dręczony przez złego ducha,
Św. Janie Vianneyu, doskonały wzorze cnoty kapłańskiej,
Św. Janie Vianneyu, pasterzu mocny i roztropny,
Św. Janie Vianneyu, rozpalony gorliwością,
Św. Janie Vianneyu, wierny towarzyszu chorych,
Św. Janie Vianneyu, niestrudzony katecheto,
Św. Janie Vianneyu, głoszący kazania w słowach pełnych ognia,
Św. Janie Vianneyu, mądry przewodniku dusz,
Św. Janie Vianneyu, szczególnie obdarowany duchem rady,
Św. Janie Vianneyu, oświecony światłem z nieba,
Św. Janie Vianneyu, postrachu szatana,
Św. Janie Vianneyu, współczujący w każdym nieszczęściu,
Św. Janie Vianneyu, opiekunie sierot,
Św. Janie Vianneyu, obdarowany łaską czynienia cudów,
Św. Janie Vianneyu, który jednałeś wielu grzeszników z Bogiem,
Św. Janie Vianneyu, który utwierdzałeś wielu sprawiedliwych na drodze łaski,
Św. Janie Vianneyu, który zasmakowałeś słodyczy śmierci,
Św. Janie Vianneyu, który radujesz się teraz chwałą nieba,
Św. Janie Vianneyu, który niesiesz radość tym, którzy cię wzywają,
Św. Janie Vianneyu, niebieski patronie proboszczów,
Św. Janie Vianneyu, wzorze i patronie kierowników duchowych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
K. Módl się za nami, Święty Janie Mario Vianneyu,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana Marię Vianneya godną podziwu gorliwością apostolską, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje