Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

sobota, 2 kwietnia 2016

Pieśni do Miłosierdzia Bożego
JEZU, UFAM TOBIE 

1. Zmiłuj się nade mną
w miłosierdziu Swoim,
spojrzyj z miłoscią
i z grzechów mnie obmyj.

Refren:

Jezu, ufam Tobie
Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz,
błagam Cię w pokorze.


2. Daj mi serce nowe

 i radość sumienia.
Przywróć nadzieję 

Twego przebaczenia.


3. Dawnych naszych grzechów 

nie pamiętaj, Panie.
Wspomnij na Twoje 

wielkie zmiłowanie.BĄDŹ UWIELBIONY, MIŁOSIERNY BOŻE 

1. Bądź uwielbiony, milosierny Boże,

 Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie.
 Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, 
W Bóstwa Twojego tonąc oceanie.

2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny,

 tak niezgłębiony i niepojęty 
Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy, 
Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.

3. Bądż uwielbiony miłosierny Boże, 

Żeś zstąpić raczył z niebios na Ziemię. 
Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze, 
Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.

4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele 

Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne, 
Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele, 
A którym dałeś życie nieśmiertelne.

5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie 

Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze,
 Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie, 
I wysławiajmy miłosierdzie Boże!

O, MIŁOSIERDZIA 

1. O, miłosierdzia, miłosierdzia, Panie, 

Twojego ludu niech Cię nędza wzruszy. 
O dobry Jezu, przyjmij to błaganie, 
Które do Ciebie płynie z głębi duszy. 
O, miłosierdzia.

2. O, miłosierdzia, dla dusz, które giną, 

Z dala od Ciebie na bezdrożach świata. 
Dla nich Twe rany Krwią najdroższą płyną, 
Dla nich cierń ostry Twe czoło oplata. 
O, miłosierdzia.

3. Przez Matki Twojej wszechwładną przyczynę 

Rzuć nam Twej łaski ożywcze promienie, 
I miłosierdzia, przyspieszaj godzinę 
I wszystkim, Jezu, wszystkim daj zbawienie.
 O, miłosierdzia.

PANIE, UFAM MIŁOSIERDZIU TWEMU 

1. Bądź światłością dla mych oczu,

 Panie Boże mój. 
By sen śmierci mnie nie zmorzył. 
Aby nie rzekł wróg: Pokonałem go.

Refren Panie, ufam miłosierdziu Twemu!

2. Ufam miłosierdziu Twemu, 

serce cieszy się. 
Tyś udzielił mi pomocy. 
Tobie śpiewać chcę. 
Dobroczyńco mój.

Refren Panie, ufam miłosierdziu Twemu!

W KAŻDYM STRAPIENIU 

1. W każdym strapieniu i o każdej porze, 

Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże. 
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa, 
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały, 

Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały. 
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże, 
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto, 

Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
 Krew zmywająca tego świata grzechy, 
Woda kojąca - balsamem pociechy. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje