Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

niedziela, 18 października 2015

Litania do św. Piotra z Alkantary (19 X)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami!Synu Odkupicielu Świata Boże,
Duchu Św. Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Maryo, Módl się za nami!Święta Boża Rodzicielko,
Św. Panno nad Pannami,
Święty Piotrze z Alkantary,
Św. Piotrze Aniele ziemski w czystości,
Św. Piotrze Serafinie pałający boską miłością,
Św. Piotrze Proroku w opowiadaniu przyszłych rzeczy,
Św. Piotrze Apostole w gorliwości,
Św. Piotrze Męczenniku w ustawicznem ciała udręczeniu,
Św. Piotrze Wyznawco gorący Bóstwa Chrystusowego,
Św. Piotrze Nie przełamany mężu w cierpliwości,
Św. Piotrze Skarbie nieoszacowany Ewangielicznego ubóstwa,
Św. Piotrze Wzorze głębokiej pokory,
Św. Piotrze Przykładzie ochotnego posłuszeństwa,
Św. Piotrze Przedziwny wzgardzicielu świata,
Św. PiotrzeNaczynie zakonnej doskonałości,
Św. Piotrze Miłośniku krzyża Chrystusowego,
Św. Piotrze Zwierciadło cnót wszelkich,
Św. Piotrze Pasterzu owieczek Chrystusowych,
Św. Piotrze Naśladowco doskonały Franciszka św.,
Św. Piotrze Wdzięczna rozkoszy Aniołów św,
Św. Piotrze Towarzyszu miły Borgiasza świętego,
Św. Piotrze Duchowny ojcze Teresy świętej,
Św. Piotrze Wodzu Zbawienia ludzkiego,
Św. Piotrze Mężu wedle serca boskiego,
Św. Piotrze Przybytku Trójcy przenajświętszej,
Św. Piotrze Mieszkanie wdzięczne  Ducha świętego,
Św. Piotrze Ojcze reformy Serafickiej.
Św. Piotrze Fundatorze Prowincyi Indyjskich i Hiszpańskich,
Św. Piotrze Mistrzu oświecający zaćmienie sumienia,
Św. Piotrze Przenikający serc ludzkich skryte myśli.
Św. Piotrze Szafarzu  wierny i dobry talentów boskich,
Św. Piotrze Patronie strapionych, 

Św. Piotrze Cudotwórco w dziwnych sprawach i dziełach Boskich,
Św. Piotrze Opiekunie wszystkich sierót, 


Bądźże naszym opiekunem, prosimy cię pokornie.Aby Jezus najsłodszy obietnicę, którą dał Teresie świętej, iż w imię twoje zbawienne potrzeby zawsze odbierać mamy, za przyczyną i zasługą twoją teraz nad nami wypełnić i wykonać raczył,
Abyś nam grzechów odpuszczenie zjednać raczył,
Abyś nas Jezusowi w łaskę zalecić raczył,
Abyś nam szczególną pomoc do zbawienia uprosić raczył,
Aby nas Jezus za twoją przyczyną, cnót twoich naśladowcami uczynić raczył,
Abyś nam skruszone serce, szczęśliwą śmierć i dobre skonanie zjednać raczył,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  Przepuść nam Jezu przez zasługi świętego Piotra.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  Wysłuchaj nas Jezu przez zasługi świętego Piotra.Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata Zmiłuj się nad nami Jezu przez zasługi świętego Piotra.W. Módl się za nami święty Piotrze,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.


Módlmy się:

Boże, któryś błogosławionego Piotra wyznawcę Twego prawdziwej pokuty i wysokiej bogomyślności darem oświecić raczył, daj miłościwie, abyśmy za pomocą zasług jego według ciała umartwieni, niebieskich darów uczestnikami godnymi stać się mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje