Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

niedziela, 25 października 2015

LITANIA DO Bł. CELINY BORZĘCKIEJ


(autorem litanii jest Ks. dr Kazimierz Wójtowicz CR)

Kyrie eleison,
Chryste eleison,
Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Józefie

Błogosławiona Celino, od urodzenia ubogacona licznymi łaskami,
módl się za nami
Błogosławiona Celino, od dziecka pragnąca naśladować Chrystusa
Błogosławiona Celino, wrażliwa na natchnienia Ducha Świętego

Oddana i wierna małżonko
Przykładna i kochająca matko
Ofiarna i pełna pobożności wdowo

Matko Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek
Głosicielko Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu
Apostołko Chrystusa Zmartwychwstałego

Błogosławiona Celino, któraś we wszystkim szukała woli Bożej
Błogosławiona Celino, któraś nieustannie umierała samej sobie
Błogosławiona Celino, któraś wciąż zmartwychwstawała do nowego życia w Chrystusie

Wychowawczyni dzieci i młodzieży w miłości i prawdzie
Mistrzyni w kształtowaniu dusz Bogu poświęconych
Nauczycielko ucząca zawierzenia Bogu w każdej sytuacji
Któraś otrzymała dar żarliwej modlitwy i kontemplacji
Któraś mężnie pokonywała własne słabości
Któraś szła drogą przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały

Błogosławiona Celino, wzorze uczennicy w szkole życia duchowego
Błogosławiona Celino, wzorze służebnicy Pańskiej
Błogosławiona Celino, wzorze żony, matki, wdowy i zakonnicy

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiona Celino.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który w ogromie Twego miłosierdzia sprawiłeś wielkie dzieła w duszy Twojej służebnicy Celiny, spraw, aby jej wstawiennictwo obudziło w nas pragnienie podążania drogą krzyża, która prowadzi do udziału w radości zmartwychwstania i chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 03.03.2008 r. nr 812/NK/2008


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje