Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

środa, 23 września 2015

LITANIA DO ŚW. TEKLI

 Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Teklo, czysta Panno, Apostoła Pawła duchowa córko i przez niego do wiary Chrystusowej nawrócona,
Święta Teklo, słuchająca Słowa Bożego i wiernie usługująca świętemu Apostołowi Pawłowi,
Święta Teklo, dla miłości Chrystusa z ziemskiego oblubieńca rezygnująca,
Święta Teklo, od pogańskiej matki twojej różnymi sposobami i biciem od Chrystusa odwodzona,
Święta Teklo, przez oblubieńca twego o wiarę w Chrystusa oskarżona,
Święta Teklo, którą bałwochwalczy kapłani do ofiar bożkom przymusić nie zdołali,
Święta Teklo, na spalenie żywcem skazana,
Święta Teklo, która znakiem Krzyża świętego stos płonący żegnając, przez deszcz z nieba spuszczony ugasiła,
Święta Teklo, zgłodniałym lwom na pożarcie do dołu wrzucona,
Święta Teklo, dzikim zwierzętom do nóg na rozszarpanie przywiązana,
Święta Teklo, któraś mocą Bożą od wszystkich mąk uwolniona została,
Święta Teklo, któraś do sędziwego wieku wiernie Bogu służyła,
Święta Teklo, któraś wiele dusz Chrystusowi pozyskała i do Chrztu świętego przyprowadziła,
Święta Teklo, pewna ucieczko w różnych kłopotach i beznadziejnych sprawach,
Święta Teklo, matko wszystkich wdów, sierot i w długach uwikłanych,
Święta Teklo, od ojców świętego Kościoła osobliwie wychwalana i czczona,
Święta Teklo, która wszystkim uciekającymi się do ciebie pociechę i ratunek Boski upraszasz,
Święta Teklo, do której grobu chrześcijanie z pobożnością pielgrzymowali,
Święta Teklo, zwierciadło i przykładzie dziewic,
Święta Teklo, Panno i Męczenniczko,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


W.: Módl się za nami, święta Teklo, Męczenniczko,
O.: Abyśmy się stali uczestnikami Twoich zasług u Boga i obietnic Jego.


Módlmy się.


Boże, któryś Dziewicę i Męczenniczkę, świętą Teklę, obrał sobie za oblubienicę i szczególniejszymi łaskami Ją obdarował na pomoc i pocieszenie wiernych Twoich, daj nam, przez Jej święte zasługi i skuteczną przyczynę, abyśmy w ciemnościach naszych, przez łaskę Twoją oświeceni, od wszelkiego zła duszy i ciała uwolnieni, prośby naszej pożądany skutek otrzymać mogli. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.


za: Litanie, Michalineum 2001

2 komentarze:

  1. Proszę o modlitwę za mnie i całej mojej rodziny i przyjaciół proszę o pomoc przy rozgraniczeniu drogi. Proszę o zdrowie dla mnie.O spokój od głębienia i awantor.O dobre wyniki badań dla mnie i całej rodziny. Proszę o środki finansowe na remonty domów roddznnych.

    OdpowiedzUsuń
  2. Prosze o modlitwe o trzeźwość mojego męźa i pomoc w długach i zdrowie na ciele i duszy..Bóg zapłać

    OdpowiedzUsuń

Tutaj można wpisywać swoje intencje