Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

czwartek, 9 lipca 2015

RÓŻANIEC DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA


Różaniec jest nieco inny niż tradycyjny. 33 czerwone paciorki przypominają o tym, że całe
 życie Jezusa brało udział w zbawczej ofierze jego Krwi – od obrzezania do otwarcia boku
 włócznią. Powtarza się w sposób medytacyjny modlitwę Pańską, aby ofiarować się 
razem z Jezusem Ojcu Niebieskiemu dla zbawienia świata. Te 33 „Ojcze nasz” są 
podzielone na 7 tajemnic odpowiednio do 7 przelań Krwi Chrystusa (każda tajemnica ma 5 „Ojcze nasz”, a ostatnia 3). Jak Jezus przelał swoja Krew z miłości do Ojca i do wszystkich ludzi – podobnie pragniemy też dzisiaj poświęcić nasze życie w zaufaniu do Ojca Niebieskiego dla ratowania i uzdrawiania świata. Modlitwy i teksty przy poszczególnych tajemnicach tej „Drogi Krwi Chrystusa” pomagają w odnalezieniu znaczenia i aktualności Krwi Chrystusa w naszym życiu. 


Początek (na Krzyżyku) - Wierzę w Boga Ojca...
Na małych paciorkach mówimy - Ojcze nasz...
Na dużych paciorkach mówimy - Chwała Ojcu...
W sześciu tajemnicach - 5x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...
W siódmej tajemnicy - 3x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

TAJEMNICA I 

PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE OBRZEZANIA

„Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu Imię Jezus"
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA cierpiącego w tajemnicy obrzezania na wynagrodzenie za grzechy młodości, za grzechy nieczystości, za grzechy nieposłuszeństwa Bożym Przykazaniom i o uświęcenie i ratunek dzieci i młodzieży w naszych rodzinach i na świecie. 

5x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Które odkupiłeś Twoją Najdroższą Krwią

TAJEMNICA II 

PAN PRZELAŁ KREW, MODLĄC SIĘ W OGRÓJCU

„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię”
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w Ogrójcu, a także Jego śmiertelną trwogę i konanie, na wynagrodzenie za grzechy zatwardziałości, obojętności i niewdzięczności ludzkich serc, za lekceważenie i znieważenie Bożych Przykazań i Sakramentów Świętych. 

5x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Które odkupiłaś Twoją Przenajdroższą Krwią

TAJEMNICA III 

PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE BICZOWANIA

„Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie"
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w czasie okrutnego biczowania, na wynagrodzenie za wszystkie ludzkie grzechy niemoralności, rozpusty oraz podziałów i nienawiści, za bezwstyd i rozwiązłość w strojach i obyczajach, za zgorszenie i wszelką demoralizację szczególnie dzieci i młodzieży, za bluźnierstwa, obmowy i fałszywe sądy i wszelkie grzechy języka.

5x Ojcze nasz ... 1x Chwała Ojcu ...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią

TAJEMNICA IV 

PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE CIERNIEM KORONOWANIA

„Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj Królu Żydowski" 
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w czasie cierniem koronowania na wynagrodzenie za cierpienia, zniewagi i pohańbienie Boskiego Oblicza, Najświętszej Głowy Jezusa, Boskiej Godności i godności człowieka. Niech Ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi grzechy ludzkiej pychy, głupoty, nienawiści, obmowy i wszystkie grzechy, które zrodziły się w ludzkich umysłach kiedykolwiek, a wyjedna nam Dary Ducha Świętego. 

5x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA V 

PAN PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ

„A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota"
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną na drodze krzyżowej na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata przeciw Krzyżom uczynione, za znieważenie Krzyża Świętego, bluźnierstwa, przekleństwa, narzekania z powodu cierpień i krzyżyków danym nam dla naszego uświęcenia i zbawienia, za odrzucanie cierpień i doświadczeń. Niech ta NAJDROŻSZA KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze cierpienia i doda nam sił i miłości do wytrwania na drodze krzyżowej wiodącej do zbawienia.

5x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Której odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią
TAJEMNICA VI 

PAN PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU

„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem". Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił"
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w czasie przebicia Najświętszych Członków gwoździami naszych grzechów, na wynagrodzenie za wszystkie grzechy naszej wolności wykorzystanej do celów grzesznych i marnych, za odrzucenie Bożych Łask. Niech ta NAJDROŻSZA KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, uświęci kapłanów i resztę naszego życia abyśmy go wykorzystali do zbawienia dusz naszych, naszych bliźnich i dla Chwały Bożej. 

5x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią (1x)

TAJEMNICA VII 

PAN PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ

„Lecz kiedy podeszli do Jezusa, i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda" 
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusa przebitego włócznią naszych grzechów na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata, które w ludzkich sercach zrodziły się kiedykolwiek. Za grzechy przeciw życiu, przeciw miłości, za niewdzięczność, zatwardziałość i nienawiść w sercach ludzkich, w naszych rodzinach, ojczyźnie i na świecie. Niech Ta NAJDROŻSZA KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze serca i zapali gorącą miłością ku Tobie Boże i miłością miłosierną do bliźnich naszych. 

3x Ojcze nasz... 1x Chwała Ojcu...

- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią.

Ojcze Przedwieczny, przyjmij od nas w ofierze Tę Boską Krew, którą Jezus Chrystus, Syn Twój, przelał w czasie Swej Męki. Przez Jego Rany, przez Głowę Jego zranioną kolcami, przez Jego Serce i wszystkie Jego Boskie zasługi, przebacz duszom i zbaw je. O Boska Krwi Zbawiciela mojego, uwielbiam Cię, z największą czcią i najgłębszą miłością dla wynagrodzenia Ci za zniewagi, które zadają Ci dusze. 

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój Miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie!

Różaniec należy odmawiać we wszystkie czwartki, głównie za kapłanów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje