Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

czwartek, 30 lipca 2015

Litania do świętego Ignacego z Loyoli


Panie zmiłuj się nad nami – Panie zmiłuj się nad nami 
Chryste zmiłuj się nad nami – Chryste zmiłuj się nad nami 
Panie zmiłuj się nad nami – Panie zmiłuj się nad nami 
Święta Maryjo Matko Boża – módl się za nami
Ignacy z Loyoli, nawrócony rycerzu ziemi baskijskiej – módl się za nami
Ignacy z Loyoli, podejmujący w refleksję nad własnym życiem w czasie rekonwalescencji 
Ignacy z Loyoli, odczytujący swoje życie w świetle Bożej prawdy 
Ignacy z Loyoli, rycerzu czuwający w sanktuarium maryjnym Montserrat i przywdziewający strój pielgrzyma 
Ignacy z Loyoli, Boży pielgrzymie 
Ignacy z Loyoli, doświadczający przeżyć mistycznych w grocie manreskiej 
Ignacy z Loyoli, otwarty na Boże natchnienia 
Ignacy z Loyoli, czcicielu Trójcy Przenajświętszej 
Ignacy z Loyoli, powierzyjący się Ojcu Przedwiecznemu 
Ignacy z Loyoli, zatroskany o dogłębne poznanie Jednorodzonego Syna Bożego 
Ignacy z Loyoli, współpracowniku Boży w ułożeniu Ćwiczeń Duchownych 
Ignacy z Loyoli, posiadający głębokie wyczucie Boskiego Majestatu 
Ignacy z Loyoli, oddany całkowicie Pan Bogu 
Ignacy z Loyoli, człowieku wielkich pragnień 
Ignacy z Loyoli, urzeczony Jezusem nauczającym 
Ignacy z Loyoli, głoszący Pana Jezusa przez Ćwiczenia duchowne 
Ignacy z Loyoli, nazywający Jezusa swoim Królem i Panem 
Ignacy z Loyoli, zawsze poszukujący woli Bożej 
Ignacy z Loyoli, znajdujący Boga we wszystkich rzeczach 
Ignacy z Loyoli, zawsze troszczący się o większa chwałę Boga 
Ignacy z Loyoli, czcicielu Matki Jezusowej jako „naszej Pani” 
Ignacy z Loyoli, z wielką czcią sprawujący Mszę świętą 
Ignacy z Loyoli, zwolenniku częstej Komunii świętej 
Ignacy z Loyoli, założycielu Towarzystwa Jezusowego 
Ignacy z Loyoli, wiernie realizujacy ślubowane rady ewangeliczne 
Ignacy z Loyoli, wzorze przełożonego 
Ignacy z Loyoli, człowieku wielkiej pokory 
Ignacy z Loyoli, wrażliwy na drugiego człowieka 
Ignacy z Loyoli, troszczący się o kobiety z marginesu społecznego 
Ignacy z Loyoli, zatroskany o sieroty, bezdomnych i chorych 
Ignacy z Loyoli, opiekunie matek oczekujących potomstwa 
Ignacy z Loyoli, posiadający wyczucie spraw Kościoła 
Ignacy z Loyoli, patronie prowadzących rekolekcje 
Ignacy z Loyoli, przypominający i nauczający, że człowiek jest dla chwały, czci i służby Bogu 
Ignacy z Loyoli, zachęcający do troski o zbawienie własnej duszy i bliźnich
Módlmy się: 
Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego z Loyoli do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana Naszego . Amen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje