Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

wtorek, 14 lipca 2015

Litania do św. Bonawentury


Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo Niepokalana, – módl się za nami.
Św. Franciszku Seraficki, - módl się za nami
Św. Bonawenturo, 
- módl się za nami
Wierny Synu Kościoła Świętego, 
- módl się za nami
Obrońco wiary katolickiej, 
- módl się za nami
Przyjacielu i Doradco Papieża, 
- módl się za nami
Ojcze Soboru Lyońskiego, 
- módl się za nami
Drugi Założycielu Zakonu Braci Mniejszych, 
- módl się za nami
Troskliwy o przyszłość Zakonu, 
- módl się za nami
Doktorze Seraficki, 
- módl się za nami
Gorliwy naśladowco św. Franciszka, 
- módl się za nami
Głosicielu cnót Biedaczyny z Asyżu, 
- módl się za nami
Pokorny Bracie Mniejszy, 
- módl się za nami
Przykładzie życia zakonnego, 
- módl się za nami
Odrzucający ziemskie zaszczyty, 
- módl się za nami
Cierpliwy w codziennych trudnościach, 
- módl się za nami
Doceniający każdą uczciwą pracę, 
- módl się za nami
Wzorze mądrości, 
- módl się za nami
Zgłębiający istotę Boga, 
- módl się za nami
Mistrzu teologów, 
- módl się za nami
Obrazie ewangelicznej prostoty, 
- módl się za nami
Zwierciadło doskonałości chrześcijańskiej, 
- módl się za nami
Ogniu pobożności, 
- módl się za nami
Mężu pragnący świętości, 
- módl się za - módl się za nami
Otwarty na działanie Ducha Świętego, - módl się za nami 
Zalecający częstą spowiedź świętą, - módl się za nami
Miłośniku Eucharystii, 
- módl się za nami
Zabiegający o dobro dusz, 
- módl się za nami
Życzliwy dla każdego człowieka, 
- módl się za nami
Budujący pokój wśród ludzi, 
- módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami św. Bonawenturo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Wszechmogący wieczny Boże,  Ty w świętym Bonawenturze dałeś nam przykład gorliwego życia chrześcijańskiego,  spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali jego gorącą miłość.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje