Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

czwartek, 1 grudnia 2016

Modlitwy na adwent

 POCZĄTKOWA INWOKACJA

Dziewico błogosławiona między niewiastami,
Matko wybrana między wszystkimi matkami,
Matko Chrystusa i matko ludzi ,
Daj nam Twego Syna, Daj nam Twego Syna!

HYMN


Bądź Błogosławiona - Ty, Maryjo, służebnico Pańska,
Która uwierzyłaś słowom Archanioła,
W Tobie dokonał się cud:
Twój Bóg stał się Twym Synem!
Refren : Dziewico Niepokalana, chwała Tobie!
Bądź błogosławiona - ty, Maryjo, wzorze wiary :
Pełen naszych lęków i wątpliwości
Pogrążony w chaosie świat – pragnie zbawienia.
Napełnij go nadzieją!

Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, Gwiazdo w naszej nocy
Święta Matko Boża napełniona miłością
W Tobie Słowo stało się Ciałem,
Słowo Stworzyciela!

Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, radości wszechświata
Dajesz światu Odkupiciela,
Twojego Syna, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga,
Tego, który nas zbawia!

Bądź pochwalona – Ty Maryjo, przez nas wszystkich, odkupionych
Tobie oddajemy cześć
Bo dałaś nam Jezusa, Dobrego Pasterza
Prowadzącego nas do nieba.

Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, Matko cierpiących
Odważna w trudnej codzienności
Towarzysząca Jezusowi, Niepokalana Dziewico,
Módl się za nami, Twoimi dziećmi.


+++++++++++++++++++++++++

MODLITWA WSTAWIENNICZA

Z Maryją, napełnioną Duchem Świętym i otwartą na Twoje słowa
Pomóż nam, Panie, rozpoznawać Twoją wolę
I wypełniać ją w każdym momencie.

Z Maryją, która udała się do swej krewnej, Elżbiety,
Pomóż nam, Panie, być uczynnymi i służyć bliźnim
Z radością i gorliwością

Z Maryją, która kształtowała serce i oblicze Jezusa
Daj, Panie, wszystkim rodzicom przyjmować z radością i miłością ich nowonarodzone dzieci
Spraw, by wychowywali je po chrześcijańsku i pomagali im odkryć ich powołanie.

Maryi, Matce nadziei i Tobie, Panie, powierzamy wszystkich tych, którzy przeżywają czas próby, choroby, niepokoju,
Tych, którzy będą przeżywać Boże Narodzenie samotnie, lub w cierpieniu.

Z Maryją i wszystkimi świętymi
Daj nam, Boże przeżyć czas oczekiwania na Twe przyjście
Czas radości, pokoju
I nadziei na poprawę i nawrócenie świata.

Ojcze Nasz....

MODLITWA


Boże nasz Ojcze, wielbimy Ciebie i dziękujemy Ci za to, że wybrałeś Maryję, Niepokalaną Dziewicę, na Matkę Jezusa, naszego Zbawiciela. W czasie Adwentu Ona uczy nas Go kochać, przyjmować i mu służyć. Wspieraj nas, prosimy Cię w imię miłości, którą nam zaniosłeś przez Maryję i Twego Syna, Jezusa Chrystusa.

Końcowe błogosławieństwo


Niech Bóg Ojciec, który nas strzeże w swej miłości, błogosławi nam, i da nam z radością przyjmować Jezusa, Syna Maryi. Amen.


+++++++++++++++++++++++

W adwentowym czekaniu

gdy przycichł świat cały:
uwielbiam Cię, Jezu,
Panie godzien chwały.

Uwielbiam Cię: w myśli,
w modlitwie i w śpiewie.
Oddaję Ci, Jezu,
dziś samego siebie.

Chcę Ci przygotować
w sercu swoim drogę,
bo tęsknię za Tobą,
mym Panem i Bogiem.

Zobacz - adwentowe płoną
dla Ciebie lampiony.
Przyjdź więc Panie Jezu
i bądź uwielbiony!


(Alina Paul)


++++++++++++++++++++++++++++++++

Grzechem Adama ludzie uwikłani,
Wygnańce z raju, wołali z otchłani:
"Spuśćcie, niebiosa, deszcz na ziemskie niwy,
I niech z obłoków zstąpi sprawiedliwy".
Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy,
Bolał i nikt go nie wspomógł w niemocy,
Póki nie przyszła wiekami żądana
Z judzkiej krainy Panna zawołana.

Ona pokorą i oczy skromnymi
Boga samego ściągnęła ku ziemi;
Że którego świat nie objął wielkości,
Tego panieńskie zamknęły wnętrzności.

Kiedy z obłoków Pan do nas zstępował,
Świat jak rozległy człeka poszanował;
Człeka, przed którym na po tym zginano
Niebieskie, ziemskie, piekielne kolano.
Nie naszą jaką zasługą ściągniony,
Miłość Go sama wiodła w ziemskie strony;
Wziął ciało ludzkie, z nim ból, niedostatki;
Zbratał się z nami, był Synem u Matki.

Dajmyż Mu za to dzięki, zborze wierny,
Że kochając nas, był miłosierny.
I wznosząc ręce ku niebu jasnemu,
Śpiewajmy chwałę Bogu najwyższemu.


+++++++++++++++++++++++

"Rok znowu dobiega końca

i zimą w nim zapachniało
Białą się przykrył pierzyną
odświętnie wkoło i biało
Natura spać się położyła
słoneczne pogasiła blaski
Na nieba suficie zapaliła
srebrem błyszczące gwiazdki
I ludzie jacyś inni naraz
choć w troskach i zabiegani
To adwent tuż przed świętami
próbuje rozliczyć się z nami
Duchowo musimy się zmienić
by miejsce w sercu zrobić
Rękę wyciągnąć na zgodę
skłóconych z sobą pogodzić
Adwent jest zastanowieniem
zadumą nad życiem i skruchą
A płomyk świecy w "Stroiku"
światełkiem w tunelu, otuchą
Wigilię przeżyć i święta
tak łatwiej może nam będzie
Z "dzieciątkiem" oraz bliskimi
choince, prezentach, kolędzie"


+++++++++++++++++++++++

Jezu Chryste,
który jesteś drogą, prawdą i życiem.
Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyższego,
Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy:


Przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.


Jezu, Ty jesteś Świętym Boga,
Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety,
daj całemu światu radość zbawienia:


Przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.


Jezu, Zbawicielu,
anioł objawił Twoje imię Józefowi,
mężowi sprawiedliwemu:


Przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.


Jezu, Światłości świata,
Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi:


Przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.


Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie kończysz,
Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka,
przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie.
Amen.


+++++++++++++++++++

PIEŚNI ADWENTOWE

Kiedyś powróci Pan, 
obiecał to, powróci w noc, gdy się nie czeka Nań.
Kiedyś powróci Pan,
obiecał to, niech twardy sen, nie zmorzy cię w tę noc.
Do Niego wołam w tęsknocie mej:
Boże, czy przyjdziesz już nocy tej?
Kiedyś powróci Pan, niech twardy sen, nie zmorzy cię w tę noc. 
 
Niech świeci lampka twa,
byś drogę Mu do duszy swej jasno oświetlić mógł.
Niech lampka duszy twej,
wciąż jasno lśni, ażeby Pan odnalazł łatwo cię.
Do Niego wołam w tęsknocie mej:
Boże czy przyjdziesz już nocy tej?
Niech lampka duszy twej,
wciąż jasno lśni, by Pan odnalazł cię. 
 
Czekaj Nań w sercu swym, 
i nie łudź się, byś szczęście swe, mógł znaleźć poza Nim.
Czekaj Nań w sercu swym, 
bo tylko z Nim dobroci blask rozjaśni dziś twój dom.
Do Niego wołam w tęsknocie mej:
Boże, czy przyjdziesz już nocy tej?
Czekaj Nań w sercu swym, by jasny był i dobry dziś twój dom
”.


+++++++++++++++++++++++


1. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie
I grzechów naszych zapomnij już, Panie!
 
2. Niebiosa, rosę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Grzech nas oszpecił i w sprośnej postaci
stoim przed Tobą, jakby trędowaci.
 
3. Niebiosa, rosę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany
I ześlij Tego, co ma być zesłany.
 
4. Niebiosa, rosę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Pociesz się, ludu, pociesz w swej niedoli,
Już się przybliża kres twojej niewoli
 
5. Niebiosa, rosę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Roztwórz się ziemio, i z łona twojego,
Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.

++++++++++++++++++++++++


1. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały,
ciche błagania ku niebu ślę. Twojego przyjścia czeka świat cały, sercem gorącym przyzywam Cię. Spójrz, tęskniony na tej ziemi, przybądź, Jezu, pociesz nas! Szczerze kochać Cię będziemy, przyjdź, o Jezu, bo już czas ! 2. Usłysz Maryjo głos Twoich dzieci, Tyś naszą Matką na każdy dzień. O daj nam Słońce, które rozświeci grzechu i błędu straszliwy cień. Spójrz, tęskniony na tej ziemi, daj nam Zbawcę Dziecię Twe. My dla Niego żyć pragniemy, Jemu damy serca swe.
++++++++++++++++++
1. Na adwent naszego czekania i w mroki życia ludzkiego zejdź Mario w blaskach świtania, zejdź Matko do ludu swojego. Połóż Matko dobre swe dłonie na zimne serca i dusze. Niech miłość znowu zapłonie o to błagamy Cię w skrusze. 2. Na przyjście Pana czekamy i radość w sercu nam gości. On łaską swoją rozproszy smutki i grzechu ciemności. Daruj nam swoją miłość, przynieś nam swojego Syna. Bo Ty jesteś dobra Matka, pociecha nasza jedyna. 3. Pod Twoim Matko wejrzeniem i w blasku Twojej czułości życie lepszym się stanie, rozbłyśnie słońce miłości. Matko przez miłość do ludzi stań w progu życia naszego. proś za nami nieustannie Jezusa Syn Twojego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje