Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

sobota, 5 grudnia 2015

Modlitwy do św. Mikołaja biskupa

  Modlitwy dzieci do św. Mikołaja

 

Dobry św. Mikołaju,
Patrz jak dzieci się kochają!
Ty pamiętasz o nas w niebie,
my modlimy się do ciebie.
Naucz dzieci kochać Boga
i dla innych dobrym być.
Jaka jest do nieba droga,
jak na ziemi trzeba żyć.
Amen.
Wiem, Święty Mikołaju! Są ważniejsze sprawy,
Od „Simsów” pod choinkę, klocków do zabawy,
Kolejki elektrycznej, co pędzi aż miło,
I próśb, aby klasówki z polskiego nie było.
Wiem o tym doskonale i nie o to proszę –
Zabawek mam już chyba ze dwa pełne kosze –
Nie chcę też komputera – dość z tym ambarasu!
Spraw lepiej, by mój Tata znów miał więcej czasu.
Bym w piłkę mógł z nim pograć, pojeździć rowerem,
W żaglówce siąść wygodnie i bawić się sterem,
Bym jego starą wędką – tak jak w zeszłym roku –
Pstrągi mógł w rzece łowić w ciszy i o zmroku.
Wyłącz mu telefony i zabierz laptopa,
Niechże mu wreszcie spokój da cała Europa!
Niech się nigdzie nie spieszy, uśmiecha do Mamy,
A nie siedzi przy kawie wiecznie zatroskany.
Jeżeli to się uda – Święty Mikołaju!!!
To pierwszą paczkę chipsów zjem dopiero w maju,
Posprzątam wszystkie śmieci spod swego tapczanu,
Pokocham nawet szpinak, wypiję litr tranu,
Siostrze w lekcjach pomogę, pozmywam talerze –
Choć już na widok zlewu zmęczenie mnie bierze.
I zawsze będę szczerze protestował z krzykiem,
Jeśli Cię ktoś pomyli znowu z Kopernikiem!
Modlitwa poranna
 
Święty Mikołaju, pomóż mi przez twe możne wstawiennictwo, abym dzień dzisiejszy poświęcił memu Bogu i Stwórcy: przez spełnienie Jego świętej woli, przez głęboką miłość do Niego i przez wielką, czułą troskliwość w unikaniu wszelkich grzechów i uchybień.
Módl się za mną, święty Mikołaju, przez nieskończone zasługi twego i mego Boskiego Zbawiciela, którego na ziemi tak głęboko kochałeś i ku którego chwale radośnie ofiarowałeś swe życie. Jednoczę wszelkie dobro, które dziś uczynię za łaską Bożą, z twymi wielkimi zasługami, z zasługami wszystkich innych świętych i nieskończonymi zasługami Jezusa Chrystusa i poświęcam je Bogu na Jego chwałę ― z tą całą świętą myślą i zamiarem, z którymi Jezus ongiś poświęcił wszystkie Swe dobre uczynki i cierpienia, i Swą gorzką śmierć.
Amen.


Modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja

Miłosierny Boże, wołamy o Twoją łaskę.
Za wstawiennictwem św. Mikołaja, biskupa,
czuwaj nad nami wśród
wszelkich niebezpieczeństw,
abyśmy mogli bez przeszkód
kroczyć drogą wiodącą do zbawienia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
***
Zasado wiary, wzorcu pokory, nauczycielu wstrzemięźliwości,
ukazałeś się swojej trzodzie jako szczery obrońca Prawdy,
przez pokorę zdobyłeś wielkość,
a na drodze ubóstwa zdobyłeś bogactwo.
Ojcze, Arcykapłanie Mikołaju,
módl się do Boga Chrystusa, by wybawił dusze nasze.
 ***

Chwalebny św. Mikołaju szczególny mój obrońco, wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich tak duchowych jak i doczesnych, a szczególniej łaskę (w tym miejscu wymieniamy intencję w jakiej chcemy się modlić) jeżeli mi pomocną być ma do wiecznego zbawienia mego. Pomnij także, o chwalebny św. Biskupie, na najwyższego pasterza naszego, Papieża, na Kościół św. i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą zanurzeni w grzechy, wszystkich nieumiejętnością, błędem i kacerstwem oślepionych. Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się, wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw, aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej i najwyższego dawcy wszelkiego dobra. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
  Módl się za nami św. Mikołaju, Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który błogosławionego Mikołaja, chwalebnego wyznawcę i Biskupa Twojego niezliczonymi cudami wsławiłeś i codziennie Go niemi wsławiać nie przestajesz, daj nam, prosimy, ażebyśmy przez zasługi i modlitwy Jego od ognia piekielnego i od wszelkich niebezpieczeństw byli wybawieni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 Modlitwa przeciw wpływom dóbr ziemskich

O święty Mikołaju, cudotwórco naszych czasów, wyjednaj dla mnie czystość ciała i duszy, czystość serca i pragnień, czystość myśli i uczuć. Opiekuj się Kościołem Bożym, módl się o jego wywyższenie i pomyślność, módl się o wzrost wiary. Módl się, święty Mikołaju, za Ojca Świętego, za kapłanów, o wytrwałość wiernych, o nawrócenie się grzeszników, o ulgę dla dusz w czyśćcu, szczególnie tych dla mnie drogich.
O wielki święty, którego triumf obchodzimy na ziemi, wstaw się za mną, abym mógł kiedyś ujrzeć koronę chwały twojej w niebie i wiecznie błogosławić Tego, który tak szczodrze wynagradza na wieczność za cierpienie przeżyte dla Jego miłości w czasie naszego krótkiego życia doczesnego.
O święty Mikołaju, szczególnie święty wybrańcu Boży, gorący nasz wspomożycielu, wierny pasterzu i wyznawco, który tak odważnie przedłożyłeś niewidzialne dobra świętej wieczności ponad widoczne dobra tego świata, uzyskaj dla nas żywą wiarę i płomiennym wstawiennictwem twoim spraw, aby nasza pobożność zawsze wzrastała, abyśmy wiernie mogli służyć Jezusowi Chrystusowi przez całe nasze życie, a po śmierci zasłużyli na szczęście oglądania Jego oblicza w życiu wiecznym.
Amen.


 Modlitwa do świętego Mikołaja ― patrona 

Święty Mikołaju, którego imię na chrzcie świętym otrzymałem, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Udziel mi światła i rady w wątpliwościach, siły i męstwa w pokusach i przeciwnościach, kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego.
Racz mi Twoją możną przyczyną u Boga wyjednać łaski i dary potrzebne do prowadzenia życia miłego Bogu, abym za Twoim przykładem wiernie służył Bogu i nieustannie postępował w cnotach, a kiedyś wraz z tobą w niebie radował się na wieki.
Amen.

Modlitwa wieczorna

Święty Mikołaju, przy mym rachunku sumienia z dnia, który upływa, znajduję znów wiele spraw, których muszę serdecznie żałować. Módl się teraz za mnie, święty Mikołaju, abym z wielkiej miłości do Boga żałował popełnionych dziś grzechów i poprawił się.
O Boże, nieskończona dobroci i nieskończona miłości! Żałuję z miłości do Ciebie wszystkiego, co było dla Ciebie przykre i wszystkich grzechów mego całego życia. Proszę Cię o przebaczenie i poświęcam Ci za to na zadośćuczynienie nieskończone zasługi Twego Syna Jezusa Chrystusa, wszystkie ofiary Mszy świętej, zasługi Matki Zbawiciela i wszystkich świętych.
O dobrotliwy Boże, ile dobrego mi dzisiaj znów okazałeś! Jak wielkiej łaski mi dziś znów udzieliłeś! Nie mogę Ci wystarczająco podziękować. Jezu Chryste, Panie, przez wzgląd na zasługi świętego Mikołaja wejrzyj na mnie litościwie! Gdybym mógł Cię teraz przyjąć w Komunii świętej! Życzenie to jednoczę ze wszystkimi Komuniami duchowymi, których święty Mikołaj doznał na ziemi, i proszę Cię, pozwól mi kiedyś przyjąć Cię w owym wiecznym spokoju, w którym nie ma już snu i który jest życiem i miłością do Ciebie.
Amen.Miłosierny Boże, wołamy o Twoją łaskę. Za wstawiennictwem naszego patrona, świętego Mikołaja, biskupa, czuwaj nad nami wśród wszelkich niebezpieczeństw, abyśmy mogli bez przeszkód kroczyć drogą wiodącą do zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 Zasado wiary, wzorcu pokory, nauczycielu wstrzemięźliwości, ukazałeś się swojej trzodzie jako szczery obrońca Prawdy, przez pokorę zdobyłeś wielkość, a na drodze ubóstwa zdobyłeś bogactwo. Ojcze, arcykapłanie Mikołaju, módl się do Boga–Chrystusa, by łaskawie podźwignął nas i wybawił dusze nasze. Amen.

Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach. Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, jak ty mu służyłeś. Amen.
Niech będzie Bóg nasz uwielbiony
 
w świętym Mikołaju.
Pan Bóg go wybrał i obdarzył
łaską i miłością.
Tymi darami służył ludzkości
i jako biskup jest on nam wzorem
wiary i dobroci.
Święty Mikołaj opiekunem
więźniów i żeglarzy,
a także dzieci i młodzieży,
kupców i piekarzy.
Módl się za nami przed Boga tronem,
byśmy za tobą szli ku wieczności,
pełnej szczęśliwości.
Święty Mikołaj niech nas uczy
dzielić się z biednymi,
kochać maluczkich i cierpiących
słowem i czynami.
Byśmy na drodze naszego życia
byli świadkami Pana Jezusa,
świecąc cnót przykładem. Amen.

O święty Mikołaju, dziś cię twój błaga lud,
abyś w niebieskim raju wyprosił szczęścia cud.
Bo na tej biednej ziemi co krok się piętrzy krzyż,
naucz nas, nasz patronie, dźwigać go światło wzwyż.
Boleści, smutków wiele daj przetrwać, stróżu nasz,
wszak w twej dobroci i sile u Boga łaskę masz.
Bo na tej biednej ziemi któż pomóc może nam,
kto łzy nam otrzeć zdoła ― Bóg tylko jeden sam.
Ty, święty Mikołaju, strzeżesz nas tyle lat,
wśród burzy w naszym kraju wciąż bronisz naszych chat.
Bo na tej biednej ziemi któż wesprze smutny lud
― więc okaż nam, o święty, dobroci twojej cud. Amen.

Pragniesz cudów z nieba?
Ufać, błagać trzeba!
Mikołaj z pomocą
spieszy dniem i nocą.
Ciemnemu wzrok wraca,
choremu mąk skraca.
I rodzaj niewieści
w godzinę boleści,
gdy z wiarą go wzywa,
ratunek zdobywa:
wnet matki się cieszą,
dziękować mu spieszą.
Kto prawie zgubiony
przezeń jest zbawiony.
Ognie, mory, głody,
wojny, niepogody
i morskie otmęty
― świat jemu poddany.
Zagląda w więzienia
celem pocieszenia,
obrony niewinnych.
Wśród łez wielu innych
wdowy i sieroty
doznają szczodroty.
Jak ojciec strapionych,
jak brat uciśnionych
― uproś nam łask wiele
na duszy i na ciele.
Wejść pomóż do raju,
święty Mikołaju!
A Bogu naszemu
w swych świętych dziwnemu,
wszech wieków królowi,
Ojcu i Synowi,
i z Duchem społecznie,
cześć i chwała wiecznie. Amen.

 Wszyscy wierni chrześcijanie
nie zapominajcie,
co za drogi, co za zacny
skarb od Boga macie:
święty Mikołaj, mąż boski,
biskup cudowny mireński,
co cudami i łaskami
zdobił krąg ziemski.
Ojcze święty, niepojęty,
co nas tak miłujesz,
utrapionych, zasmuconych
wszystkich nas ratujesz.
Do ciebie się uciekamy,
twojej opieki żądamy,
ciebie czcimy i chwalimy
― nie gardź czcicielami.
Ratuj w nędzy, co najprędzej,
pociesz nas we smutku,
uzdrów chorych i błogosław
naszemu dobytkowi.
Zachowaj od nieprawości,
od wszelkiej niewierności
Po żywocie w pełnej cnocie
przywiedź do radości. Amen.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje