Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.
Swiat Pogody .pl

Music Player

niedziela, 26 czerwca 2016

Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy(do odmawiania na różańcu)


O Matko Pomocy Nieustającej ,wysłuchaj głosu duszy błagającej,
o Maryjo wspomóż nas w potrzebie , o Matko wołamy z ufnością do Ciebie.

O Maryjo ,wspomóż nas!(10x)- na małych paciorkach

Na zakończenie :
Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo , że nigdy nie słyszano , abyś opuściła tego , kto się do Ciebie ucieka , Twej pomocy wzywa , Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiona do Ciebie , o Panno nad Pannami i Matko , biegnę przed Tobą , jako grzesznik płaczący staję.
 O Matko Slowa , racz nie gardzić słowami moimi , ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.Amen.

                         Modlitwa

O Matko Nieustającej Pomocy , grzesznicy z ufnością udają się do Ciebie , głos ich ośmielony wzywa Twego Imienia , a Ty nadziejo dusz , które już tracą nadzieję , gdy Bóg zagniewany , Ty Maryjo zawsze miłosierna wstawisz się za biednym grzesznikiem , Bóg wtedy przebacza , a Aniołowie cieszą się w niebie i na ziemi. Człowiek nieszczęsliwy i strapiony składa u sto Twoich swe łzy i cierpienia. Wszystkie złamane serca , wszystkie śmiertelne troski i obawy lecz Ty , Maryjo , która jesteś pociechą nieszczęśliwych , pewną ucieczką grzeszników , Ty słuchasz jęków , boleści , koisz rany, wszystkie oczy zalane łzami wznoszą się do Ciebie , bo Ty łzy osuszasz dobrocią swoją. Miłość więc , wdzięczność i uwielbienie naszej tak dobrej Matce !
 O Najświętsza Panno Maryjo , Matko Nieustającej Pomocy , otaczaj nas ustawicznie płaszczem Twej przemożnej obrony.

Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy

O Maryjo , któraś dla powiększenia mej ufności pragnęła być nazwana Matką Nieustającej Pomocy.
 Oto ja………korzę się przed tronem Twoim i uznaję się niegodną , abym do zastępów Twoich była policzona. Pragnę jednak uczestniczyć w błogich skutkach Twego Miłosierdzia , ofiaruję Ci więc rozum mój , aby miał wciąż przytomną miłość , na którą zasługujesz , ofiaruję Ci język mój , aby głosił Twoje wzniosłe zalety i rozszerzał nabożeństwo do Ciebie , ofiaruję Ci serce moje , aby Ciebie po Bogu nade wszystko miłowało. Przyjmij mnie , o Królowo Wielka , do błogosławionej liczby sług i służebnic Twoich , weź mnie pod Swoją obronę i wspomagaj mnie we wszystkich potrzebach duchowych , a nade wszystko w ostatnim niebezpieczeństwie przy śmierci.
O Matko Nieustającej Pomocy , wiem , że Ty mnie więcej miłujesz niż ja siebie , przeto obieram Cię za Panią i Pośredniczkę wszystkiego , co do mnie należy lub mnie się tyczy , tak że możesz rozporządzać moją osobą i własnością jak Ci się podoba.
Błogosław mi Matko Twoim wstawieniem się wszechwładnym , dopomagaj mi w mej słabości , ażebym mogła w tym życiu wiernie Ci służyć , a w życiu przyszłym wiecznie Cię chwalić , miłować i dzięki Ci składać.Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje